Särkullbarns utfående av laglott

Hej

min far har avlidigt och vi har fått en bouppteckning.

Han har ingått äktenskap för länge sedan med en kvinna där han har egna barn. Han har i ett testamente skrivit..

Efter bortgång skall all egendom med full äganderätt tillfall min hustru....

.

betyder det att vi särkullbarn inte får något ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Ett särkullbarn har alltid rätt till sin laglott (det vill säga halva sitt arv) trots att det finns ett testamente som det gör i ditt fall. Regler om detta finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 7 kap. 1 § och 7 kap. 3 § , se här. Trots att det i testamentet står att din fars hustru ska ärva egendomen med full äganderätt så har alltså ni särkullbarn rätt att få ut er laglott.

Men, för att ni ska få rätt till den så krävs det att ni begär något som kallas för jämkning av testamentet. Detta innebär att ni senast 6 månader efter det att ni tagit del av testamentet måste upplysa hustrun om att ni vill få ut era respektive laglotter eller att ni väcker talan i domstol om att utfå era laglotter. Om ni inte begär jämkning av testamentet inom dessa 6 månader från att ni tog del av det, så blir testamentet gällande, vilket innebär att ni inte kan få ut laglotten. Ni har heller inte rätt till er laglott om ni redan godkänt testamentet, även om ni gjort det innan dessa 6 månader gått.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning