Särkullbarns relation till efterlevande make

2016-04-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Vår mamma har gått bort. Hon var gift och vi är är tre syskon och hennes man har två barn. Vid arvskiftet har vi förstått det som att hennes hälft av giftomålgodset ska delas på två, där hennes man får ena halvan och vi tre barn delar på andra halvan. Stämmer det?För ca 20 sedan investerades pengar för oss alla tre barn (troligen även makens barn). Vi tog ut olika mycket med väldigt god avkastning. Barn ett ca 44 000kr, barn två 63 000kr och barn tre 40 00kr netto. Efter våra uttag framkom det att vår mamma och hennes man hade blivit svindlade och de förlorade ca en miljon kr. För vår mamma var det viktigt att fördelningen mellan oss barn inte skulle vara skev. Nu anser maken att vår nettoutdelning ska ses som förskott på arv och dras bort från vår arvslott. Är det rimligt och rätt? Vi tror även att makens barn har fått ekonomisk stöttning under åren för bostadsköp, vilket vi inte har fåttTacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det kommer att göras en bodelning mellan er mor och hennes make. Deras sammanlagda giftorättsgods ska delas på två och hälften tillfaller maken och andra halvan tillfaller dig och dina syskon som arv. Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken. Maken har alltså ingen rätt att ärva något efter er mor, såvida det inte står skrivet i ett testamente. Det som tilldelas er mor efter bodelningen har ni tre syskon rätt till.

Makens argument om förskott på arv har ingen betydelse för er. Han må ha rätt i sak att det handlar om förskott på arv men det är en fråga som endast berör er tre och inte honom, då han inte ingår i arvsordningen efter er mor. Regler om rätt till arv för efterlevande make gäller endast då det finns gemensamma barn och särkullbarn (som du och dina syskon) frånsäger sig sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Hans barn har därmed inte heller något att göra med arvet efter er mor.

Efter bodelningen har maken ingen rätt att få ut något mer efter er mor ifall hon inte har skrivit ett testamente som säger det. Ni kan dela kvarlåtenskapen efter er mor på er tre och sedan själva komma överens hur ni vill göra med avräkningen av det ni fått sedan tidigare.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1189)
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?
2021-05-22 Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93068)