Särkullbarns rätt till laglott trots förordnande i testamente till förmån för efterlevande make

2019-06-28 i Särkullbarn
FRÅGA
När jag träffade min man hade han en bostadsrätt som han själv var ägare till. Vi gifte oss förra året men innan dess skrev vi ett testamente där han om han avled ville att bostadsrätten skulle tillfalla mig, men all annan kvarlåtenskap skulle skulle tillfalla hans barn som enskild egendom. Testamentet skrevs innan vi gifte oss. Nu avled han för ett par månader sedan och han vädjade i testamentet att sönerna skulle låta mig bo kvar i lägenheten till den dagen då jag avlider. Det finns något som kallas fri förfoganderätt och har jag rätt till det på min mans halva av lägenheten, såvida inte sönerna vill ha ut sin del för då måste jag nog sälja bostadsrätten eftersom den betingar ett ganska högt värde ca 1,5 milj. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga berör främst reglerna kring arvs- och testamentsrätt. Vi kommer främst att använda oss av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider ska en bodelning göras så länge det finns giftorättsgods och efterlevande maken inte avstår från att göra bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelningen ger resultatet att du får hälften av det giftorättsgods som ni makar äger. Giftorättsgods är all egendom i äktenskapet som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Att någonting ska vara enskild egendom kan bestämmas genom t.ex äktenskapsförord, eller genom att en givare förordnat att en gåva ska vara enskild i ett gåvobrev (7 kap 2 § ÄktB). Den del av din, och din makes egendom som inte blir din genom bodelning, kommer du att ärva med fri förfoganderätt, under förutsättning att det finns gemensamma barn (3 kap 1 och 2 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att maken får göra vad som helst med arvet, förutom att testamentera bort det. Eventuella gemensamma barn ärver sedan kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken, som innahas med fri förfoganderätt, i efterarv när efterlevande make går bort. Eftersom din situation kompliceras genom att det finns särkullbarn, samt ett testamente ska jag gå vidare till det nu.

Det testamente som din man skrev är delvis ett inbördes testamente. Testamenten till förmån för sambor och makar kallas nämligen så. Syftet med att skriva in en sambo i ett testamente brukar vara att ge denne arvsrätt. Sambor har nämligen ingen rätt att ärva sin partner, så länge man inte använder sig av just ett testamente. Nu hade ni emellertid gift er, och då förändras bilden. Detta eftersom den efterlevande maken har rätt att ärva hela den avlidne makens kvarlåtenskap enligt lag, innan eventuella gemensamma barn. Utifrån det du berättar antar jag att det inte finns några gemensamma barn. Emellertid finns så kallade särkullbarn, alltså barn till den avlidne- men inte den efterlevande maken. Detta komplicerar situationen.

Särkullbarnens arvsrätt

Särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv innan den efterlevande maken tar del av arvet (3 kap 1 § ÄB). I din situation innebär det att du inte ärver någonting efter din make så länge det saknas gemensamma barn. Helt utan arv blir du dock inte eftersom det finns ett testamente. Bostadsrätten är ett så kallat legat- en speciell utvald egendom som testamenteras till dig (11 kap 10 § ÄB).

Testamentet:

Testamentet säger att du ska ärva bostadsrätten. Det krävs att testamentet tolkas för att testatorns vilja ska bli uppfylld (11 kap 1 § ÄB). Det är svårt att göra utifrån den lilla information som finns att tillgå, men jag utgår från att testamentet ska gälla och att din makes vilja är att du ska få bostadsrätten. Det kan till och med vara så att testamentet ska tolkas så att bostadsrätten ska innehas med fri förfoganderätt av dig, och att barnen ska ärva den i efterarv i framtiden.

Eftersom du anger att bostadsrätten är värd mycket pengar kan det hända att testamentet inkräktar på särkullbarnens rätt till laglott. Bröstarvingar, alltså barn, barnbarn etc, har nämligen alltid rätt att få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten (7 kap 1 § ÄB). Genom att begära jämkning av testamentet kan barnen då se till att de få ut din lott (7 kap 3 § ÄB). Laglotten är en garanti för att barn åtminstone ska få en del av sitt arv, trots att föräldern valt att skriva ett testamente. Om viljan hos din make ska tolkas så att bostadsrätten innehas med fri förfoganderätt är det inte säkert att laglotten skulle anses kränkt eftersom särkullbarnen har rätt att ärva genom efterarv.

Sammanfattning:

Precis som du säger så hänger din rätt att få behålla bostadsrätten på att särkullbarnen inte begär jämkning av testamentet. Om det krävs att bostadsrätten tas i anspråk för att barnen ska kunna få ut sin laglott så finns det som sagt risk att du påverkas. Det kan dock finnas andra lösningar än att sälja den, t.ex att den belånas med det belopp som krävs för laglotterna. Det är svårt att dra några egentliga slutsatser samt att göra en korrekt tolkning av testamentet utifrån de begränsade uppgifter som finns att tillgå.

Jag skulle rekommendera att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig. Lawlines jurister är tillgängliga för rådgivning, och du kan boka en tid här.

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (980)
2019-12-14 Har ett barn från exmakes tidigare äktenskap rätt till arv?
2019-12-08 Vem ärver vem vid flera, samtidiga dödsfall?
2019-12-08 Särkullbarn
2019-12-08 Har särkullsbarn något ansvar för arv de avstått?

Alla besvarade frågor (75555)