Särkullbarns rätt till laglott och äktenskapsförordets betydelse

2017-04-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Min pappa har dött och han var omgift så jag är ju ett särkullbarn. Bouppteckningen är gjord den 1/4-2017.Har fått kopia på den och på äktenskapsförordet som jag inte fått ta del av tidigare.Vad innebär äktenskapsförordet i mitt fall? (enskild egendom) kan jag få ut min laglott? Vad är arvslotten? Enligt mig är bilar och husvagn värderade för lågt, kan jag överlaga någonstans?Med vänliga hälsningarAnette Branteanette@brante.com
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret regleras i Ärvdabalken (ÄB) som du finner här.

Arvslotten är den del bröstarvingar är berättigade till vid ett arvskifte efter en avliden förälder för det fall att det saknas testamente som säger något annat. Arvslottens storlek beräknas utifrån hur många arvsberättigade bröstarvingar som den avlidne efterlämnat. Ett särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt vid sin biologiska förälders bortgång och måste inte, såsom gemensamma barn måste, vänta tills den avlidnes efterlevande make också har avlidit. Detta stadgas i 3 kap 1§ ÄB. Ett testamente kan gå emot den legala arvsordningen och bestämma att arvet ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen säger. Laglotten motsvarar hälften av din arvslott och ett testamente kan aldrig föreskriva att en bröstarvinge inte ska få ta del av sin laglott. Bestämmelserna om laglott är således en skyddsreglering för efterlevande bröstarvingar så att den avlidne inte kan göra dessa arvlösa. För att ta del av er laglott måste ni påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader enligt 7 kap 3§ ÄB.

Ett äktenskapsförord reglerar egendomsförhållanden mellan de gifta. Som huvudregel utgör all egendom i ett äktenskap så kallat giftorättsgods och ska därmed delas lika mellan makarna vid en bodelning med anledning av dödsfall eller skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan däremot föreskriva att egendom är enskild och således inte ska ingå i boet vid en bodelning. Om det finns ett äktenskapsförord som anger att viss eller all egendom är enskild påverkar det således storleken på boet efter den avlidne. Detta påverkar i sin tur hur mycket pengar som ska skiftas vid arvet, och således påverkar det hur mycket arv du kan få ut. Bestämmelser om giftorättsgods och bodelning kan du hitta i äktenskapsbalkens 7e och 10e kapitel. Äktenskapsbalken hittar du här. Förhoppningsvis är äktenskapsförordet redan beaktat vid bodelningen och påverkar således inte din situation på något sätt.

Angående värderingen av egendomarna har du, om du inte är nöjd med bodelningen, möjlighet att klandra skiftet inom fyra veckors tid från att du delgivits. Detta sker genom att väcka talan gentemot den andre maken vid den tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren. Denna rätt stadgas i Äktenskapsbalken 7 kap 8§.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94235)