Särkullbarns rätt till laglott

2021-08-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag har ärvt en kapitalförsäkring av min man. Den är med fri förfoganderätt . Kan särkullbarn göra anspråk på den efter min död . Hur ska jag göra så att det tillfaller våra gemensamma barn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga utgår jag ifrån att du och din man var gifta när din man avled.

Testamente och laglott

Arvslotten är en del av kvarlåtenskapen som en avliden person lämnar i arv till en arvinge. Storleken på arvslotten beror på antalet arvingar. Laglotten är bröstarvingars (den avlidnes barn) rätt till att få hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § Ärvdabalken [ÄB]). Laglotten går inte att testamentera bort och den delen av ett testamente som inskränker laglotten är ogiltig. Bröstarvingar måste påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från då de blev delgivna testamentet (7 kap. 3 § ÄB) för att behålla sin rätt till laglotten.

Innebörden av fri förfoganderätt är den som ärver kan spendera kvarlåtenskapen som hen vill, men arvstagaren kan inte testamentera bort den kvarlåtenskapen eller skänka bort stora delar av den i gåvor (3 kap. 2 § ÄB). Du kan alltså inte skänka bort eller testamentera bort det som du har ärvt med fri förfoganderätt.

Särskilda regler avseende särkullbarn

Det finns dessutom särskilda regler beträffande särkullbarn. Särkullbarn har nämligen rätt till att få ut sin arvslott direkt när hens förälder avlider, medan gemensamma barn inte kan få ut sin arvslott förrän den efterlevande makens död. Dock kan särkullbarnet avstå från denna rätt till förmån för den efterlevande maken om hen vill det. Det krävs inget testamente för detta utan det framgår av lagen (3 kap. 1 § ÄB) (3 kap. 9 § ÄB).

Slutsats

Sammanfattningsvis kan barn till din avlidne make, som inte är era gemensamma barn, göra anspråk på sin arvslott direkt efter din makes död. Om de avstår från den rätten ärver du deras arvslott med fri förfoganderätt, men de kan fortfarande kräva ut sin arvslott efter din död. Om din make har inskränkt deras arvslott i ett testamente kan särkullbarnen fortfarande alltid minst få ut sin laglott, d.v.s. hälften av arvslotten. I sådana fall måste särkullbarnen klandra testamentet inom sex månader från den tidpunkt då de fick ta del av testamentet.

Om du har egna barn (som inte är era gemensamma barn) kommer dem att ärva dig när du avlider, du kan dock inskränka deras arvslott till hälften i ett testamente.

Era gemensamma barn kommer ärva kapitalförsäkringen först när du avvlider, vilket kallas för efterarvsrätten. Du behöver inte göra något särskilt för att detta ska ske utan det följer direkt av ärvdabalken. Era gemensamma barn måste dock dela på denna kvarlåtenskap med evenutella särkullbarn på den avlinde makens sida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95732)