Särkullbarns rätt till laglott

Har vår pappa gjort oss arvslösa!? Vår far var omgift och har inga gemensamma barn med sin nya fru, han efterlämade ett testamente där han önskar att hon ska sitta i orubbat bo. Vi har haft bouppteckning där nya frun sade att vi skulle få ut vår laglott men har nu ångrat sig och säger att alla pengar är hennes privata. I bouppteckningen står alla tillgångar som giftorättsgods men allt står i hennes namn. Jag vet att vår far ärvt pengar från sina föräldrar men har antagligen låtit allt stå på henne. Har vi ingen rätt att få något arv från vår far? Och isåfall hur går vi till väga nu? Med vänlig hälsning, sanna

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Som huvudregel fördelas den avlidnes (arvlåtarens) kvarlåtenskap på lika lott mellan arvingarna, se 2 kap. 1§ ÄB. Om arvlåtaren var gift ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv enligt 2 kap. 1-2§§ ÄB. Här intar ni dock ställning som särkullbarn och det innebär att ni har rätt att få ut ert arv direkt, se 3 kap. 1§ ÄB. Ni kan välja att avstå ert arv till förmån för er fars fru och sedan få rätt till efterarv enligt 3 kap. 9§ ÄB. Då det finns ett testamente med önskan om orubbat bo innebär det för er att ni bara har laglig rätt till halva arvslotten (laglotten), se 7 kap. 1§ ÄB. Eftersom det endast verkar finnas giftorättsgods i boet delas detta lika mellan makarna vid bouppteckningen enligt 11 kap. 1-3§§ Äktenskapsbalken (ÄktB). 

Hälften av boet skulle alltså normalt tillfalla er och delas på lika lott mellan er arvingar, men pga. testamentet kommer ni bara kunna få ut hälften av vardera arvslott. Rätten att få ut laglotten kan inte påverkas av er fars fru utan det är er lagliga rätt. För att få ut laglotten måste ni påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det att ni fick del av testamentet, se 7 kap. 3§ ÄB.

Ärvdabalken finns här: https://lagen.nu/1958:637

Äktenskapsbalken finns här: https://lagen.nu/1987:230

Hoppas ni fick svar på era funderingar och lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”