Särkullbarns rätt till enskild firma

2016-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Vår mamma har gått bort och tillsammans med sin nya man startade de ett företag. Tidigare som ett handelsbolag men nu är det omgjort till en enskild firma som står på honom. Han ska sitta i orubbat bo nu men har vi ngn rätt att ärva honom senare, eller är det bara hans egna barn som ärver? Hur ska bouppteckningen efter mamma se ut? Ägde hon ngn del av företaget iform av maka, eller står det helt på honom?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Kvarlåtenskapen efter er mor kommer tillfalla hennes make, dvs. hennes nya man om de var gifta enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Särkullbarn har dock rätt att få ut sin laglott på en gång vilket innebär att ni kan få ut ert arv omedelbart, trots att hennes nya make ännu är i livet.

Skulle ni inte begära ut er laglott med detsamma så får ni ut kvarlåtenskapen vid er avlidna mors makes frånfälle. Er avlidna mors make får alltså kvarlåtenskapen först men dock endast med fri förfoganderätt vilket innebär bl.a. att han inte kan testamentera bort den, 3 kap. 2 § ÄB. Däremot har ni som särkullbarn ingen arvsrätt efter er mors nya make om inte han har förordnat ett testamente som säger annat.

Huruvida er mor ägde någon del av företaget blir svårt att ge något bra svar på. Hon ägde inte en del av företaget bara p.g.a. att de var gifta eftersom varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Det är möjligt att företaget utgjorde giftorättsgods vilket ska fördelas mellan makar när ett äktenskap upplöses, 9 kap. 1 § ÄktB. Men företaget kan också vara enskild egendom enligt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB och då tillfalla er mors nya make helt. Tyvärr får ni nog höra er för hur det ser ut.

Ärvdabalken hittar ni här

Äktenskapsbalken hittar ni här

Tveka inte att höra av er igen om ni undrar över någonting annat.

Vänligen,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86832)