Särkullbarns rätt till efterlevande makas egendom

Min syster är gift, hennes make har 2 barn, de har inga gemensamma, min syster har egna pengar på ett bankkonto som bara hennes namn står på. Om hennes make dör kan hans barn kräva pengar från hennes konto.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur makarnas egendom fördelas mellan dem
Vid den förste makens bortgång görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods fördelas lika mellan dem, se 9 kap 1§, 10 kap 1§ och 11 kap 3§ Äktenskapsbalken. Giftorättsgods är all egendom som inte uttryckligen gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1§ och Äktenskapsbalken. Det räcker inte med att egendomen står i någon av makarnas namn, utan egendomen måste uttryckligen ha gjorts till enskild egendom. Om din systers pengar på kontot inte utgör sådan enskild egendom, utgör det istället giftorättsgods och ska ingå i bodelningen där makarnas egendom ska fördelas i två lika stora delar. Den ena delen av giftorättsgodset efter bodelningen går till din syster, medan den andra delen går till den avlidne maken och utgör dennes kvarlåtenskap. Båda makar har därmed rätt till lika stora delar av giftorättsgodset. Detta medför att en del av din systers pengar på kontot kan behöva gå till hennes makes del om det är nödvändigt för att båda delar ska bli lika stora.

När en make avlider har den andra maken möjlighet att undvika likadelning av giftorättsgodset genom att begära att vardera make ska behålla sin egendom eller en del av den, och då även sådan egendom som utgör giftorättsgods, enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken. Detta innebär att din syster kan begära att ingen likadelning ska ske utan att hon ska få behålla sin egendom. I sådana fall utgörs den avlidne makens kvarlåtenskap istället av hans egen egendom.

Barnen har rätt till arv
Din systers makes närmaste arvingar är hans två barn. De är s k bröstarvingar. De har rätt att dela lika på sin pappas kvarlåtenskap. De har således rätt till en arvsandel på 1/2 vardera. Detta framgår av 2 kap 1§ Ärvdabalken.

Eftersom paret är gifta ska dock den avlidne makens kvarlåtenskap som utgångspunkt först tillfalla efterlevande maka, din syster. Däremot utgör de två barnen särkullbarn eftersom de inte är makarnas gemensamma barn. De har då rätt att, vid sin förälders bortgång, välja om de vill få ut sina arv direkt eller om de vill avstå från det till förmån för din syster. Om de väljer att avstå, får särkullbarnen istället rätt till efterarv. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 9§. Detta skulle innebära att de får vänta med att få ut sina arv efter sin pappa tills även efterlevande maka har gått bort. Vid efterlevande makas bortgång beräknas barnens arv efter de andelar de hade rätt till vid den först avlidne makens död, dvs. 1/2 vardera. Om fördelningen vid bodelningen mellan makarna var 50/50 (detta är fallet om makarna hade full giftorättsgemenskap), ska de barnens andelar beräknas ur halva efterlevande makas behållning vid dennes bortgång. Ena halvan utgör nämligen den först avlidne makens kvarlåtenskap, medan andra halvan utgör efterlevande makas egen kvarlåtenskap. Vad som nu sagts framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 2§ 1st.

Sammanfattningsvis, ska som utgångspunkt en bodelning först göras mellan makarna där båda ska tilldelas lika stora delar av giftorättsgodset. Den halva som går till den avlidne maken utgör dennes kvarlåtenskap som ska fördelas på hans två närmaste arvingar, barnen. Om det behövs för att båda makar ska få lika stora delar vid bodelningen, kommer en del av din systers pengar att gå till hennes makes kvarlåtenskap som barnen har rätt till. Din syster kan dock begära att ingen likadelning ska ske, utan att vardera make ska behålla sin egen egendom. Eftersom barnen är särkullbarn har de rätt att välja om de vill få ut sina arv direkt eller om de vill avstå till förmån för din syster. I sådana fall kommer de få ut sina arvsandelar senare och då ur din systers behållning.

Hoppas att detta besvarar din fråga! Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”