Särkullbarns rätt till efterarv vid inbördes testamente

Min pappas fru avled och de båda har ett testamente, där det står att den som överlever den andre har fri förfoganderätt och att de inte vill att någon ska ta ut sin laglott, samt att efter bådas frånfälle ska deras totalt fyra barn ärva 25% var av allt i sin helhet. Frun har ett barn med annan man och pappa har tre barn med annan kvinna. Fruns son jämkade dock testamentet och godkände det, samt fick då ut hälften av allt- dvs sin laglott. När nu även pappa har avlidit tog fruns son, alltså särkullbarn, vid bouppteckningen upp att han ville prova sin rätt till efterarv. Kan han få ut ännu mer pengar, trots testamentet som vill att alla får 25% var? Får vi tre som är barn till pappa ut vår laglott överhuvudtaget? Ska vi göra något så att vi inte går miste om det vi har rätt till? Tacksam för svar!

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. 

Har särkullbarnet rätt till efterarv?

Av testamentet framgår att alla barn ska få ärva 1/4 av kvarlåtenskapen var. Om ett av barnen redan har tagit ut en del av arvet genom att begära sin laglott, ska dennes efterarvsdel minskas i motsvarande mån (3 kap. 2 § 2 stycket ÄB).  Barnet kommer alltså inte att få 25% till, men kommer att få den del av arvet som han inte fick när han fick ut sin laglott. Han har alltså rätt till efterarv efter din pappas fru eftersom testamentet föreskriver att han har rätt till 25% av den totala kvarlåtenskapen vid din pappas död. 

Har ni rätt till er laglott

I enlighet med testamentet har ni tre resterande barn rätt till 25% av kvarlåtenskapen efter din pappa och hans f.d fru. I enlighet med lagen har ni rätt dessutom rätt till minst er laglott (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom ni är testamentstagare behöver ni inte göra något för att inte gå miste om arvet, utan ni har rätt till det som testamentet föreskriver. Det enda ni behöver göra är att vänta på att testamentet vinner laga kraft genom att samtliga dödsbodelägare, vilket i ditt fall är alla fyra barn, godkänner det. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”