Särkullbarns rätt till efterarv

2017-12-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min far gick bort 2000, har var omgift med en ny kvinna som i sin tur hade en dotter.Jag och min bror fick ut vår laglott, men vad jag förstått fick vi bara en 1/8 del var (jag och min bror)Har vi inte rätt till 1/4 del var ? Om ja, hur bär man sig åt att få ut den sista delen ? Skulle verkligen behöva den delen nu.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning vid dödsfall

Efter din fars bortgång ska en bodelning ha skett (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid denna bodelning är huvudregeln att makarna ska dela lika på nettoförmögenheten (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att din far och hans nya frus tillgångar ska ha lagts ihop och delats lika.

Arvsfördelningen vid särkullsbarn

När bodelningen skett så ska arvet efter din far fördelas. Utgångspunkten vid arvsfördelningen är att den avlidnes barn ska ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidne var gift ska emellertid den efterlevande maken ärva (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns dock ett undantag till denna lagregel och det är särkullbarns rätt till arv. Särkullbarn, barn till den avlidne som inte är barn till den efterlevande maken, har rätt att få ut en del av sitt arv direkt. Det man har rätt till att få ut direkt är laglotten, vilket är hälften av arvet efter den avlidne (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Rätt till efterarv

Ni har rätt till att få resterande del av arvet efter er far efter att hans nya fru avlidit (3 kap. 2 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har din far och hans frus tillgångar slagits ihop och delats lika. Därefter har du och din bror fått dela lika på hälften av arvet efter er far medan hans nya fru fått fri förfoganderätt till den andra hälften. När hon avlider får du och din bror rätt att dela lika på den andra hälften av arvet efter er far.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98701)