Särkullbarns rätt till efterarv

2017-10-07 i Särkullbarn
FRÅGA
HejJag har som särkullsbarn ärvt en laglott efter min far, han hustru vill bo kvar i den fastighet som arvet baseras på och hon har inte ekonomisk möjlighet att lösa ut min laglott. Jag vill själv att hon ska kunna bo kvar så länge hon kan och vill och är i det beredd att vänta med att utkräva min laglott till en eventuell framtida försäljning. Kan jag i det över tid förlora rätten till min laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) så är det arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) som ärver i första hand. Om arvlåtaren var gift, ärver den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § ÄB. Om arvlåtaren, som i ditt fall, efterlämnar ett särkullbarn har det barnet dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Du kan som särkullbarn även avstå från ditt arv till fördel för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ÄB. Du har då rätt till efterarv.

Om du väljer att vänta med att ta ut ditt arv har du rätt till efterarv och ärver när din fars hustru avlider, se 3 kap 9 § ÄB. Du har alltså rätt till den kvotdel av hustruns totala egendom som motsvarar arvet efter din pappa, 3 kap. 2 § ÄB.

Du förlorar därför aldrig din rätt till arv, utan du skjuter upp den till efter att din fars hustru avlider.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1199)
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

Alla besvarade frågor (94327)