Särkullbarns rätt till bostadsrätt

2017-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift och min make har två egna barn som är vuxna. Vi har inget testamente. Vi äger en bostadsrätt. Måste jag sälja lägenheten nu? Eller hur stor del av värdet tillfaller hans barn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att makar ärver varandra, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Av samma bestämmelse framgår dock att om den maken som avlider har något särkullbarn, dvs barn som inte är makarnas gemensamma, så tillfaller hela kvarlåtenskapen till särkullbarnet (eller särkullbarnen om de är flera). Särkullbarnen kan välja att avstå från att direkt ta ut arvet tills den efterlevande maken dör, men gör de inte det så ärver dem alltså hela sin avlidne förälders egendom. Den efterlevande maken ärver i sådant läge alltså ingenting!

Det framgår inte av din fråga om din make har dött eller kommer att göra det inom en snar framtid, men jag utgår ifrån att din fråga syftar på vad som händer ifall din make skulle avlida före dig. Som framgått av redogörelsen i föregående stycke kommer alltså din makes barn att ärva hela hans förmögenhet, inklusive bostadsrätten, eftersom de är särkullbarn. Hade barnen varit era gemensamma hade däremot du ärvt före barnen.

Ett sätt att inskränka barnens rätt till omedelbart arv är genom testamente där det kan anges att testatorns vilja är att dennes make ska ärva hela kvarlåtenskapen. I sådant läge kan särkullbarn begära jämkning och kräva att få ut sin laglott, vilket är hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Resterande hälft stannar då hos testamentstagaren.

Jag rekommenderar att ni upprättar testamente som anger att bostadsrätten (och möjligen även annan egendom) ska tillfalla dig vid hans dödsfall. Skulle detta innebära att barnen inte får ut sin laglott kan de begära jämkning och då får du kompensera dem så att deras rätt till laglott tillgodoses.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94276)