Särkullbarns rätt till arv vid förälderns bortgång

2021-04-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej min pappa avled sep-20.i testamentet står det att hans fru har fri förfogande rätt. De ha inga gemensamma barn utan särkullbarn. Bouppteckningsmannen säger att vi bara har rätt till halva våran arvslott nu och måste vänta med andra halvan till pappas fru gått bort. Hon är inte våran mamma. Stämmer det att vi måste vänta eller har vi rätt till hela vårt arv nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis beklagar jag sorgen över din pappas bortgång. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som särkullbarn har för rätt till din pappas arv. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns arvsrätt
Som regel har barn som inte är makarnas gemensamma, s.k. särkullbarn, rätt att få ut sitt arv direkt i samband med förälderns bortgång enligt 3 kap. 1 § ÄB. Den andel som ett särkullbarn ärver av föräldern kallas för arvslott men kan genom ett testamente begränsas till att endast bestå av deras laglott och laglotten är enligt 7 kap. 1 § ÄB hälften av arvslotten. Skulle ett testamente däremot kränka särkullbarnens laglott kan man begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Fri förfoganderätt och rätt till efterarv
Ett testamente som skriver att arv innehas med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande makan får bruka egendomen med vissa begränsningar, det är inte tillåtet att testamentera bort egendomen eller genom gåva orsaka väsentlig minskning av sin egendom utan tillbörlig hänsyn till särkullbarnen enligt 3 kap. 2 § ÄB och 3 kap. 3 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att särkullbarn vid den efterlevande makans bortgång har rätt till efterarv. Efterarvet är en kvotdel av all egendom som den efterlevande makan efterlämnar vid sin bortgång och kvotdelen motsvarar den andel som efterlevande makans ärvde med fri förfoganderätt i förhållande till dennes totala förmögenhetsmassa vid den första makens dödsfall.

Beräkningsexempel; 30 000 kr ärvdes med fri förfoganderätt och makans totala förmögenhet i samband med första makens dödsfall uppgick till 150 000 kr. Kvotdelen kommer alltså att vara 30 000/150 000 = 20 %.

I sin situation
Enligt reglerna i ÄB har du som särkullbarn rätt till hela ditt arv i samband med din pappas bortgång. Av omständigheterna som beskrivs i frågan framgår att han däremot efterlämnat ett testamente och testamentet gäller före arvsordningen i ÄB så länge denna inte inskränker din rätt till din laglott. Du beskriver att du kommer att få ut halva din arvslott dvs. din laglott och att det som återstår därefter kommer att tillfalla den efterlevande makan med fri förfoganderätt. Det innebär att du har rätt till din laglott nu och har rätt till efterarv när den efterlevande makan sedan avlider.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?