Särkullbarns rätt till arv samt tid för att upprätta bouppteckning

2016-10-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är ett särkullsbarn, min mor hade mig innan hon träffade sin andra man som hon gifte sig med och fick två barn med. Hon gick bort i sommar o vi var på begravningen, sen har jag blivit helt åtsidosatt av mina "syskon", jag vet inget om bouppteckning eller något... nu undrar jag ifall ett biologiskt särkulls barn kan bli utan arv? Kan min mor ha testamenterat så att jag blir utan? Bouppteckning ska väl vara gjort inom 3månader, men jag har inte blivit kallad till något, kan dom ha fått uppskov i nån månad för att göra det senare?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Vi börjar med att gå igenom vad som gäller för särkullbarn när det kommer till arv.
Det är ärvdabalken som reglerar arvsrätten och även den ordning som gäller när arvet ska fördelas. Enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, så ärver make först om den avlidne var gift. Detta gäller dock bara om det inte finns särkullbarn. När det finns särkullbarn så är de först i arvsordningen enligt paragrafen. Särkullbarns rätt till arv kan bara åsidosättas genom särkullbarnet själv. Detta kan denna göra genom att avstå sitt arv och vänta med att få ut det tills den avlidnes maka/make avlider.

Du kan alltså inte bli utan arv som särkullbarn. Du har rätt till en så kallad laglott eftersom du är bröstarvinge till din förälder. Laglotten utgör halva den arvslott som du ärver, detta regleras i 1 § 7 kapitlet ärvdabalken, se här.
Din mamma kan inte heller göra dig arvlös genom ett testamente då du som sagt har rätt till din laglott. Om hon däremot skulle gjort ett testamente där du står utan arv måste du klandra detta testamentet för att det ska anses ogiltigt enligt 3 § 7 kapitlet ärvdabalken, se här. Enligt samma paragraf säger lagen att testamentet även måste klandras inom sex månader från det att du fick testamentet.
Detta betyder att om det finns ett testamente och du inte fått se det än kan du fortfarande klandra det.

Om vi fortsätter med frågan gällande bouppteckning så ska denna ske inom tre månader precis som du säger. Skatteverket kan dock förlänga tiden efter ansökan om förlängning. Skatteverket tar då hänsyn till innehållet i dödsboet eller om det finns annan särskild orsak att förlänga tiden. Detta regleras i 1 § 20 kapitlet ärvdabalken, se här.

Om ingen förlängd tid har godkänts av Skatteverket ska bouppteckningen ske inom tre månader. Om ingen bouppteckning sker inom denna tid är det skatteverket som ska se till att en bouppteckning upprättas. De kan göra detta genom att förelägga vite eller genom att förordna viss person att upprätta bouppteckning enligt 9 § 20 kapitlet ärvdabalken, se här.

Så för att sammanfatta frågorna så har du rätt att få ut din laglott direkt och denna rätt kan inte åsidosättas, om den gör det i ett testamente måste du dock klandra inom sex månader från det att du delgivits testamentet. Gällande bouppteckningen så kan de fått längre tid än tre månader på sig om de ansökt om det och om skatteverket godtagit detta. Annars ska bouppteckning ske inom tre månader.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll