Särkullbarns rätt till arv och syftet med äktenskapsförord

Min far har avlidit. Han och hans nya fru (ej vår mor) har Äktenskapsförord. Jag och min bror är enda efterlevande förutom hans nya fru. Vad gäller angående arvsrätt? Hur är fördelning? Ingår saker som köpts ,gemensamt eller var för sig , under äktenskapet i arv eller går Äktenskapsförord före där?

Vad jag förstår är jag och min bror särkullbarn, eller hur?

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning med anledning av död regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Äktenskapsförordet
Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods, vilken vid någons bortgång ska tas upp i bodelningen (7 kap 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är, som du säkert vet, ett sätt att reglera detta (7 kap 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock utformas på olika sätt. Det kan exempelvis vara avsett att endast undanta en viss egendom från bodelningen, så som en fastighet, eller så kan det handla om att man har en helt separat ekonomi och att i princip ingen egendom ska tas upp i bodelningen. Eftersom jag inte är insatt i hur just er fars och hans frus äktenskapsförord är utformat så kan jag inte svara på hur fördelningen kommer att se ut i erat fall.

Det kan dock sägas att rent generellt så är den egendom som framgår av äktenskapsförordet enskild och ska inte tas upp i bodelningen. Utöver den egendom som omnämns i äktenskapsförordet så utgör all egendom som utgångspunkt giftorättsgods som ska tas upp i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB).

Särkullbarns arvsrätt
Eftersom er far vid sin bortgång var gift så är huvudregeln att efterlevande make ärver all er fars egendom (3 kap. 1 § ÄB). Men som du själv påpekar så är du och din bror att betrakta som särkullbarn, vilket innebär att ni har rätt att kräva att få ta del av arvet efter er far direkt. Ni har alltså företräde till arvet men kan även, om ni så önskar, välja att avstå från detta till förmån för er fars fru (3 kap. 9 § ÄB). Detta skulle innebära att er fars fru får fri förfoganderätt över egendomen och att arvet istället tillkommer er i form av efterarv vid den efterlevande makens bortgång.


Sammanfattningsvis så har alltså du och din bror rätt att få ut ert arv efter er far direkt om ni så önskar. Hur mycket detta arv uppgår i beror på bodelningen och vilken egendom som skall ingå i denna. Detta beror i sin tur på hur äktenskapsförordet är utformat.


Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga men, behöver du ytterligare juridisk vägledning kring äktenskapsförordet så rekomenderar jag dig att boka en tid med en av våra jurister här.

Vänligen,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning