Särkullbarns rätt till arv och efterlevande makes rätt till minimibelopp

Hej,

min pappa har gått bort. Han var gift men jag är hans enda barn.

Han och hans fru hade skrivit äktenskapsförord om att vad var och en förvärvat genom arv och gåva skall vara enskild egendom.

Dem skrev även att "All övrig egendom som endera av oss nu äger eller i framtiden kan komma att förvärva genom eget arbete eller annorledes, skall vara den förvärvandes giftorätt". Dem äger lägenhet, bil samt lägenhet utomlands. Vad har jag rätt till för arv? Ärver jag all pappas enskilda egendom? Hur blir det med lägenheten o.s.v. hur stor del har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du är särkullbarn, alltså att din pappas fru inte är din mamma. Jag utgår också från att inga testamenten är skrivna eftersom frågan inte antyder detta.

Det bör först och främst sägas att vid en makes bortgång ska det först göras en bodelning mellan din fars dödsbo och hans fru, precis på samma sätt som om det var en skilsmässa. Den egendom som enligt äktenskapsförordet betecknas som "enskild egendom" kommer att undantas från bodelningen. All annan egendom som både din far och hans fru hade betecknas som "giftorättsgods" och ska delas lika mellan dödsboet och den efterlevande frun. Efter bodelningen kommer alltså din fars kvarlåtenskap att bestå av dels hans egen enskilda egendom och dels hälften av parets gemensamma giftorättsgods.

Därefter ska arvet fördelas. Särkullbarn har rätt att få ut sin hela sin arvslott direkt trots att den bortgångne lämnar efter sig en maka (se 3 kap. 1 § första stycket Ärvdabalken). Eftersom du är enda arvingen ska således hela kvarlåtenskapen tillfalla dig så länge du inte frivilligt avstår från arv till förmån för den efterlevande makan. Gör man ett sådant avstående har du istället rätt till efterarv när hon senare går bort.

Det faktum att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt riskerar att medföra förödande ekonomiska konsekvenser för den efterlevande maken. Därför finns den så kallade "basbeloppsregeln" (se 3 kap. 1 § andra stycket Ärvdabalken). Basbeloppsregeln garanterar den efterlevande makan ett minimibelopp. Ur bodelning + ens egen enskilda egendom + arv måste den efterlevande maken få sammanlagt ett belopp om minst 4 prisbasbelopp (så länge ett sådant belopp fanns i parets förmögenhet från första början). Dagens prisbasbelopp är på 44 800 vilket innebär att din fars efterlevande fru är garanterad ett belopp om 179 200. Om du måste "skänka" en del av arvet för att din pappas fru ska komma upp till beloppet har du rätt till efterarv på den del du fått avstå.

Sammanfattningsvis: Du ärver hela kvarlåtenskapen men notera att det först sker en bodelning mellan din pappas dödsbo och hans fru. Den efterlevande frun är också garanterad ett minimibelopp om 4 prisbasbelopp.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”