Särkullbarns rätt till arv och efterlevande makes rätt till minimibelopp

Hej!

Jag och min man är gifta och har två gemensamma barn. Han har en son från ett tidigare förhållande och detta blir ju då ett särkullbarn. Om min man dör innan mig. Vad gäller för särkullbarnets rätt till sitt arv? Hur stor del har han rätt till och hur stor del har våra barn rätt till? Mina barn får ju inte ut sin del förrän jag går bort men jag vill kunna bo kvar i huset om detta skulle ske. Hur gör man detta på bästa sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det bör först och främst noteras att vid en makes bortgång ska det först göras en bodelning. All egendom ni äger är giftorättsgods så länge ni inte genom äktenskapsförord bestämt att viss egendom ska vara enskild. Allt giftorättsgods ska vid bodelningen delas lika mellan makarna. Din mans kvarlåtenskap utgörs sedan av den halvan som tillföll honom vid bodelningen.

Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom din man har tre barn ska särkullbarnet då få ut 1/3 av din mans kvarlåtenskap. Särkullbarnet kan dock välja att vänta på sitt arv till dess att även du gått bort (se 3 kap. 9 § ÄB). Om särkullbarnet väljer detta har han, precis som era gemensamma barn, rätt till efterarv ur din kvarlåtenskap när du går bort. Du ärver då hela din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär i princip att man får göra vad man vill med egendomen/pengarna förutom att testamentera bort den eller ge bort osedvanligt stora gåvor.

Efterarvets storlek räknas inte i absoluta tal utan beräknas som en kvotdel i din förmögenhet. Om du t.ex. vid din makes bortgång ärver 600.000 kr med fri förfoganderätt och då har en total förmögenhet på 1.800.000 kr blir kvotdelen 1/3. När du senare går bort har din totala förmögenhet ökat till 3.000.000 kr. Efterarvets storlek blir då 1/3 av 3.000.000 kr dvs 1.000.000 kr. Enligt samma modell kan efterarvets storlek även minska om din totala förmögenhet minskat från den tidpunkt din make gick bort tills dess att du själv går bort.

Det kan förvisso vara så att särkullbarnet inte väljer att låta dig ärva med fri förfoganderätt utan istället vill ha ut sitt arv direkt vid din makes bortgång. Det finns då inte så mycket du kan göra åt saken. Däremot finns den så kallade basbeloppsregeln vilken syftar till att garantera den efterlevande maken ett minimibelopp. Du som efterlevande make ska ha rätt att få ut minst 4 prisbasbelopp när man räknar ihop vad du tilldelas genom bodelningen och arvet. I år är prisbasbeloppet 44.800 kr vilket innebär att du är garanterad minst 179.200 kr, så länge kvarlåtenskapen plus det du tilldelats vid bodelningen uppgår till minst detta belopp. Om basbeloppsregeln aktualiseras och särkullbarnet "tvingas" avstå en del av sitt arv till förmån för dig har han efterarvsanspråk på den delen.

Sammanfattningsvis: Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt vid faderns bortgång men kan välja att vänta på sitt arv tills du går bort. Det finns en regel som medför att du som efterlevande make har rätt till ett minimibelopp om 179.200 kr (år 2017). Jag kan dessvärre inte garantera att du får ut tillräckligt mycket ur din mans kvarlåtenskap för att kunna behålla huset. Men tänk på att en bodelning ska ske före arvet fördelas så även om din man skulle ha bättre ekonomiska förutsättningar än dig i dagsläget så "jämnas det ut" vid bodelningen innan arvet fördelas. Om det är så att du är mer förmögen än din man kan du skriva äktenskapsförord och se till så att vissa tillgångar inte ska omfattas av en bodelning.

Om du vill ha hjälp att upprätta äktenskapsförord eller testamente kan du boka en tid med Lawlines juristbyrå.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”