Särkullbarns rätt till arv och arvsavtal

2016-12-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad säger lagen om särkullebarns rätt till arv. Jag har 4 barn från ett tidigare äktenskap. Min nuvarande hustru har 3 barn från ett tidigare äktenskap. Vi har skrivit avtal med resp barn om att vänta med sitt arvsuttag tills den andra partnen går bort. Min fråga är hur fördelas arvet efter oss ? 1/7 till resp. barn eller på något annat sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då någon avlider är det dennes bröstarvingar som ska ärva i första hand (2 kap 1 § ÄB). Detta innebär att det är dina fyra barn som ska dela på din kvarlåtenskap och din frus tre barn som ska dela på hennes. Dina barn får således 1/4 av din kvarlåtenskap var och din frus barn får 1/3 av hennes kvarlåtenskap var.

Angående det avtal ni har skrivit så är detta ogiltigt (17 kap 1 § ÄB). Det enda sättet man kan frångå arvsreglerna på är genom ett testamente. Att ni skrivit avtal med varje barn saknar alltså betydelse vid ett dödsfall, arvet kommer att fördelas enligt lag om det inte finns testamente. I ett testamente kan du testamentera bort din egendom till din fru istället. Ett alternativ är att du testamenterar bort det med villkoret att det efter din hustrus död ska gå till dina barn. Dina barn kommer dock kunna kräva ut hälften av din kvarlåtenskap direkt efter din död då man alltid har rätt till sin laglott som bröstarvinge (7 kap 1 § ÄB).

Ifall du inte har något testamente då du går bort kommer arvet efter dig fördelas enligt lag. Om du exempelvis skulle gå bort före din fru kommer dina barn ärva dig. Eftersom du har särkullbarn och inte några gemensamma barn med din hustru kommer dina barn få ut hela din kvarlåtenskap, det vill säga 1/4 var direkt. Dina barn har dock en möjlighet att avstå från arvet till förmån till din hustru (3 kap 9 § ÄB). Detta innebär att de väntar med att ta ut sin del tills din hustru gått bort, de får alltså en rätt till ett efterarv. Din hustru ärver då din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt får använda egendomen men inte testamentera bort den.

Sammanfattningsvis kan dina barn alltså avstå från sitt arv till förmån från din hustru som ni avtalat om. Detta sker dock inte enligt avtalet utan om de väljer det den dag då detta blir aktuellt. Jag skulle istället rekommendera er (dig och din hustru) att skriva ett inbördes testamente där ni ärver efter varandra. Där kan ni bestämma att arvet efter er båda sedan ska fördelas mellan era barn, så som ni avsett med era avtal. Ni kommer då att ärva varandra med fri förfoganderätt som jag nämnde tidigare, ni får fritt röra er med egendomen men kan inte testamentera bort den andres del till någon annan.

OM ni skulle skriva ett sådant testamente kommer era barns andelar att beräknas efter hur mycket den först avlidna hade i kvarlåtenskap och hur stor andel detta utgör i den efterlevandes förmögenhet. Exempel: du dör först och vid din död äger du tillgångar av ett värde till 200'. Din hustru äger vid detta tillfälle egendom till ett värde av 300'. Om hon då ärver dig enligt testamentet blir hennes samlade förmögenhet 500'. Din andel av detta är 200/500, det vill säga 2/5. Då din hustru sedan går bort kommer dina fyra barn att få dela på 2/5 av det hon har kvar i tillgångar. Om hon har kvar 400' totalt kommer dina barn få 160' att dela på (2/5 x 400). De får alltså 1/4 av 160' var. Sedan får din hustrus barn dela på resterande 240' av hennes kvarlåtenskap.

Jag vill även förtydliga att dina barn skulle kunna få ut hälften av din kvarlåtenskap direkt då du går bort, även om ni upprättat ett inbördes testamente. Detta eftersom bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin laglott som jag nämnde tidigare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?