Särkullbarns rätt till arv enligt dansk rätt

2017-08-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag fick igår reda på att min biologiska far i danmark varit död sedan 2013.Jag är född i damnark och flyttade till Sverige -73. Min mor och far var gifta.Min far var omgift och har även en son i det äktenskapet.Jag har fått reda på att frun sitter i orubbat bo, betyder det att jag inte kan få ut min lagliga lott förrän hon gått bort? Eller kan jag begära att få min del nu?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Eftersom vi på Lawline studerar svensk rätt kan jag endast ge dig svar på vad som gäller enligt svensk rätt, det är dock inte säkert att samma regler gäller i Danmark

Svenska arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här.

En efterlevande make/maka har som huvudregel rätt att sitta kvar i orubbat bo vilket betyder att han/hon ha fri förfoganderätt till all den avlidne makens egendom, fram till sin egen död. Parets gemensamma arvingar får vänta på sin del tills båda makarna avlidit, enligt ÄB 3 kap 1§.

Dock uppställer lagen ett undantag då någon eller båda av parterna har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn. Särkullbarnen har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott direkt efter förälderns död, enligt ÄB 3 kap 1§. Laglotten är hälften av barnets arvslott enligt, ÄB 7 kap. 1 §. Särkullbarnet kan välja att vänta med att ta ut sin del och låta den efterlevande maken/makan sitta kvar i orubbat bo. Barnet får då ut sin del när båda makarna dött, enigt ÄB 3 kap 9§.

Svar

Ifall samma arvsregler gäller i Danmark som i Sverige så har du rätt att få ut ditt arv direkt förutsatt att du kan styrka att du är den avlidnes barn. Eftersom jag inte kan dansk rätt eller danska kan jag inte svara på om samma regler gäller i Danmark men oftast är det liknande lagar inom norden.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du kontaktar Danmarks ambassad i Sverige för att få hjälp med danska arvsfrågor eller att hitta en svensk/dansk jurist eller advokat. http://sverige.um.dk/

Om du kan danska är det möjligt att du kan finna viss vägledning på dessa frågor via dessa länkar https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2664

https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/testamente-og-arv/arv

Hoppas att detta är till någon hjälp

Vänligen,

jessica.konduk@lawline.se

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94276)