FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn28/03/2020

Särkullbarns rätt till arv efter att förälder gått i nytt gifte.

Hur skall jag kunna ge våra gemensamma barn min arvet efter min avlidna fru, så att inte mitt särkullbarn ärver av hennes tillgångar när jag dör?, villju att våra gemensamma barn skall ärva henne.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan på ditt svar återfinns i Ärvdabalken (1958:637) (jag kommer nedan förkorta lagen som ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB så har bröstarvingar rätt att först ärva. Eftersom en av dina bröstarvingar inte är din frus bröstarvinge så undrar du ifall du på något sätt kan undvika att ditt särkullbarn ärver efter din fru, till förmån för era gemensamma barn. Enligt 3 kap 1 § ÄB så har en arvlåtares (din fru i detta scenario) make rätt att först ta del av arvet som bröstarvingarna har rätt till, förutsatt att det inte finns någon bröstarvinge som är ett särkullbarn. Eftersom din fru, enligt vad som framgår av frågan, inte har några särkullbarn så innebär detta att du först kommer ta del av din frus kvarlåtenskap. Enligt 3 kap. 2 § ÄB så har sedan dessa bröstarvingar vid den efterlevande makens död rätt till den del av dennes kvarlåtenskap som består av den först avlidne arvlåtarens kvarlåtenskap. Vad detta innebär är följande: när din fru går bort så kommer det ske en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Baserat på huruvida ni har ett äktenskapsförord och skulder eller inte så kommer er egendom antingen fördelas jämt eller ojämnt mellan er. Sedan så går man över till att fördela den avlidne makens kvarlåtenskap, som i ditt fall då tillfaller dig (då du får ta del av era gemensamma barns arv först). I detta läge kommer du alltså att ha en del av din egendom som du har sedan innan och en del som kommer ha tillförts dig från arvet. Den tillförda delen kommer ju då att vara en procentuell del av din totala förmögenhet. Denna procentuella del av din förmögenhet kommer inte ditt särkullbarn att ha någon rätt till, eftersom den delen är öronmärkt för din avlidne frus arvingar efter din död. Däremot kan denna del enligt 3 kap 4 § ÄB att minska procentuellt ifall du kan påvisa att kapital eller egendom som tillförts din förmögenhet har tillförts på grund av ditt förvärvsarbete från din sida eller från arv gåva eller testamente du erhållit. Vad man kan konstatera således är egentligen att ditt särkullbarn inte har rätt till den del av arvet som härrör från din avlidne fru.

Hoppas detta svarade på din fråga!

MVH

Fredrik HolmströmRådgivare