Särkullbarns rätt till arv av enskild egendom

2017-07-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Vid dödsfall, vem ärver då enskild egendom om det finns särkullebarn? make/maka eller särkullebarn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Make/maka ärver före bröstarvingar
Om en make eller maka avlider måste det först göras en bodelning, där den enskilda egendomen avskiljs från giftorättsgodset. Den enskilda egendomen tillfaller sedan den avlidnes kvarlåtenskap. Sedan 1987:s familjerättreform ärver kvarlevande make före bröstarvingar, se 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Den efterlevande maken/makan ärver kvarlåtenskapen (även den skilda egendomen) med fri förfoganderätt. Den avlidnes arvingar i första och andra arvsklassen har sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, se 3 kap. 2 § ÄB.

Särkullbarnets rätt till arvet direkt
I den första arvsklassen finns arvlåtarens bröstarvingar, vilket innebär att den avlidnes barn ärver i första hand, 2 kap. 1 § ÄB. Alla bröstarvingar ärver en lika stor del av kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB.Jag utgår från att du i din fråga menar att särkullbarnet är den avlidnes barn, och är då alltså en bröstarvinge till den make/maka som avlidit. Denne har då som särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt, men har även möjlighet att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap. 9 § ÄB. I detta fallet har särkullbarnet sedan rätt till efterarvet när båda makarna avlidit.

Svaret på din fråga är alltså att det är upp till särkullbarnet om denne vill få ut sin del av förälderns arv direkt, eller om denne önskar avstå det till förmån för den efterlevande maken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!
Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95749)