Särkullbarns rätt till arv

2015-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. När min kompis gifte mig med min man så flyttade hon hem till honom, så han äger huset och en liten skogsfastighet. De har inga gemensamma barn men hennes man hade tre sen ett tidigare äktenskap. Nu när hennes man har dött, så har särkullbarnen rätt att få ut sin arvsrätt efter sin far. Hur mycket av dödsboet ärver dem och hur mycket ärver min kompis efter min man? Är det så att hon ärver hälften och att de få dela på den andra hälften?Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt då ena föräldern avlider, se Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st. Den kvarlåtenskap som finns kvar efter bodelning delas på antal barn till den avlidne och är deras arvslott. Denna tillfaller barnen om inte testamente har upprättats. Halva arvslotten kallas laglotten, denna del går inte att testamentera bort utan barnet har alltid rätt att få ut sin laglott, Ärvabalken 7 kap 1 §. Detta innebär i ert fall att beroende om testamente har upprättats eller inte så kommer de tre särkullbarnen efter bodelning gjorts åtminstone ha rätt att sammanlagt få ut hälften av deras pappas kvarlåtenskap.

Som efterlevande make finns det dock en skyddsregel,så kallad basbeloppsregeln som stadgas i Ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Denna innebär att efterlevande make åtminstone har rätt att få ut ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp efter den andra makens död. I denna summan räknas dock in om maken har enskild egendom och det värdet denna fått genom bodelning. Enda gången maken inte har rätt till egendom av ett värde av fyra basbelopp är om det inte finns ett sammanlagt värde som motsvarar den summan. I ett sådant fall får den efterlevande maken istället det som finns. Ett prisbasbelopp ligger i år på 44 500 kronor.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll