FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn31/03/2014

Särkullbarns rätt till arv

Min mamma gick bort nyligen och nu undrar jag hur det blir mellan mej, min bror och särkullbarnet. Han verkar ha fått sin arvslott när hans pappa dog. Dvs hälften av pappans tillgångar. Och mamma hälften. Då ska han inte ha mer väl?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att din mamma var gift med en man inte var er pappa, och att han hade ett särkullbarn, dvs. var endast hans barn.

Mycket riktigt har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott direkt när dennes förälder avlider, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Förevarande bestämmelse ger också särkullbarn rätt att skjuta upp sitt arv efter den första avlidne maken till dess att den efterlevande maken (styvföräldern) avlidit. Om ett särkullbarn har valt att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken blir särkullbarnet efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få den kvotandel som motsvarar vad barnet avstod från vid den först avlidne makens död, se 3 kap. 9 § ÄB.

Så under förutsättning att särkullbarnet tog ut sitt arv efter sin pappas död så ska han inte få ut något mera arv, detta eftersom han inte ärver er mamma.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?