Särkullbarns rätt till arv

2021-02-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Vi har köpt huset vi bor i tillsammans. Men vad händer om min partner dör då min partner har tre barn sedan ett tidigare äktenskap? Kan jag bo kvar eller måste jag sälja så att de kan få sin del av arvslotten? Eller finns det något avtal vi kan skriva så att jag kan och har råd att bo kvar?Tack på förhand/Linda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Arvslott och laglott

Först och främst kan sägas att arvslotten är det man ärver om inget testamente finns. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Vad händer när din make avlider

När den ena maken avlider ärver som utgångspunkt den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med så kallad "fri förfoganderätt". När sedan den efterlevande maken också avlidit fördelas arvet på arvingarna. När det gäller särkullbarn skiljer sig dock detta något. Ett särkullbarn till den först avlidna maken har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Dock har den efterlevande maken alltid rätt till minst fyra prisbasbelopp (cirka 190 000 kr) (3 kap. 1 § ÄB).

Vad kan man ändra genom testamente?

Ett testamente kan minska arvslotten, men kan inte inskränka laglotten. Det innebär att även om din man skriver ett testamente kan hans särkullbarn alltid få ut sin laglott då din man avlider.

Möjlig lösning

Särkullbarnen kan, trots sin rätt att få del av arvslotten/laglotten direkt välja att avstå från arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att du som efterlevande make får ärva hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och att särkullbarnen får ut sin arvslott/laglott när du avlider. Mitt förslag är således att ni pratar med särkullbarnen och kommer överens om att de avstår från sitt arv fram till att du avlider.

Har särkullbarnen några garantier för sitt arv?

Särkullbarnen behöver inte heller vara orolig för att gå miste om något arv på grund av att du "missköter arvet". Det finns nämligen regler som skyddar mot detta. Om du som efterlevande make ger bort kvarlåtenskap eller använder kvarlåtenskapen på ett otillbörligt sätt är det dina egna arvingar (dvs. ert gemensamma barn) som går miste om kvarlåtenskapen som inte längre finns kvar. Särkullbarnet prioriteras alltså i det läget (3 kap. 3 § ÄB). Observera dock att detta endast gäller om du som efterlevande make har misskött kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen minskar av andra anledningar kommer även särkullbarnens arv minska.

På samma sätt "skyddas" dina arvingar från att särkullbarnet får del i kvarlåtenskap som du har förvärvat genom arbete eller liknande efter att din make avlidit (3 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är alltså mitt förslag att ni pratar med särkullbarnen och kommer överens om att de avstår från arvet tills dess att du avlider. Det finns regler som skyddar deras arv mot att du missköter kvarlåtenskapen, vilket innebär att de inte förlorar något på att vänta.

I det fallet de inte går med på det finns det dock inget som hindrar särkullbarnen från att utkräva sin laglott även om din make skriver ett testamente till din förmån. Du kan få fastigheten på din lott då du har störst nytta av fastigheten, men i så fall måste du kompensera särkullbarnen med annan kvarlåtenskap (ex. pengar). Skrivs inget testamente alls kan särkullbarnen kräva ut hela sin arvslott vid din makes död.

Jag hoppas dina frågor blivit besvarade och att situationen löser sig på bästa sätt!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?