Särkullbarns rätt till arv

Hej! Jag och min man har varit gift i 45 år vi har 2 barn tillsammans men jag har med mig ett barn sedan tidigare. Om min man skriver ett testamente att han önskar att alla 3 barnen ska dela lika. Räcker det? Vad händer om jag avlider först? Visst är det så att man sitter kvar i orubbat bo? Fast när man har ett särkulle barn kan det kräva ut sin del? Kan mitt barns make kräva ut arvet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att du undrar över följande: (1) Om din man kan skriva ett testamente så att även ditt barn från ett tidigare förhållande kan ärva lika stor del av hans kvarlåtenskap som era gemensamma barn, (2) Vad som händer om du skulle avlida först, och om ditt barn från ett tidigare förhållande i så fall kan begära ut sitt arv, och (3) Om ditt barn från tidigare förhållandes make i så fall kan begära ut arvet.

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

(1) Upprättande av testamente för att särkullbarn ska få ärva

Hur fördelas arv utan ett testamente?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn och här ingår alltså inte eventuella särkullbarn.

Möjlighet att upprätta ett testamente

Även särkullbarn har möjlighet att ärva den avlidne om denne har upprättat ett testamente till förmån för dem. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt att förordna över sin kvarlåtenskap. Bröstarvingar till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Denna rätt kan inte testamenteras bort. I övrigt är föräldern fri att förordna över sin kvarlåtenskap som den önskar. Din make kan alltså låta även ditt barn från ett tidigare förhållande ärva honom genom att upprätta ett testamente, så länge detta inte inkräktar på era gemensamma barns laglott.

(2) Kan särkullbarn begära ut sitt arv?

Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Vad gäller särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån till den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB). Ditt barn från ett tidigare förhållande kan alltså själv avgöra om denne vill få ut sitt arv direkt eller avstå det till förmån för din man om du skulle avlida först. Era gemensamma barn kommer dock få ut sitt arv först efter din man avlider. Om ditt barn från tidigare förhållande väljer att avstå sitt arv så kommer din make sitta kvar i så kallat "orubbat bo", annars kommer han att ärva era gemensamma barns arvslotter.

(3) Kan ditt barn från tidigare förhållandes make begära ut arvet?

Arvsrätten är personlig och arvet kan alltså inte begäras ut av någon annan än ditt barn.

Sammanfattning

(1) Din make kan upprätta ett testamente så även ditt barn från ett tidigare förhållande får ärva, så länge det inte inkräktar på era gemensamma barns laglott.

(2) Ditt barn från tidigare förhållande kan begära ut sitt arv direkt om du skulle avlida först, men kan även välja att avstå sitt arv för efterlevande make och istället få efterarvsrätt när din man avlider.

(3) Ditt barns make kan inte begära ut arvet.

Om din man ska upprätta ett testamente rekommenderar jag er att kontakta en jurist för att säkerställa att det blir rätt. Lawlines egna jurister har lång erfarenhet av att upprätta testamenten, om du vill komma i kontakt med dem hittar du dem här: https://www.lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning