Särkullbarns rätt till arv

2020-12-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är 62 år, min man 69. Han har fått en dödlig lungsjukdom och vill bara veta vad som gäller. Vi är gifta och har en gemensam dotter, 25:år. Dessutom har min man fem barn sen tidigare, dvs utomäktenskapliga barn. Vi bor i en hyresrätt och har också ett hus som jag äger, som vi båda har bott i. Det har vi som fritidshus nu. Vi skrev äktenskapsförord när vi gifte oss 1994. För drygt två år sedan tecknade vi varsin livförsäkring på vardera 500.000:- . Jag står som förmånstagare på hans och han på min.Vad händer om han dör? Har hans barn rätt till något efter honom ? Och i så fall vad?Måste jag sälja huset som jag äger?Vill gärna veta. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som kommer hända efter att din make avlider i och med att han har barn som inte är era gemensamma. När man besvarar frågor gällande arv så använder man sig av ärvdabalken, ÄB:

Makar

Man ärver sin make vilket innebär att om man har gemensamma barn så får de vänta tills den efterlevande maken, du, avlider innan man får ut sitt arv från den förälder som avled först (3 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarn

Särkullbarn måste inte vänta tills den efterlevande maken dör för att få ut sitt arv från föräldern som avled (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär i ert fall att det är fem särkullbarn, vad du kallar utomäktenskapliga barn, som kan ta ut sitt arv direkt när din man dör.

Arv

Eftersom du inte har nämnt det så antar jag att din man inte har ett testamente. Arv funkar så att man har rätt till sin arvslott, vilket är en del av den avlidnes kvarlåtenskap. Man har rätt till specifik egendom, legat, om den avlidne har skrivit det i ett testamente. Men då det inte verkar finnas något sådant i ert fall så behöver man inte tänka på det.

Det innebär att särkullbarnen ska, om de begär arvet direkt, få ut sin arvslott. Bröstarvingar ärver lika (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att din makes kvarlåtenskap kommer att delas lika mellan hans sex barn. 5/6 av hans kvarlåtenskap kommer särkullbarnen kunna ta ut direkt. 1/6 kommer att tillfalla dig, då ert gemensamma barn kommer att få ut arvet när ni båda har avlidit.

Förmånstagare

Beloppet som du erhåller som förmånstagare kan din mans särkullbarn inte begära någonting av. Det kommer att tillfalla dig. Försäkringsersättning med förmånstagare är inte en del av kvarlåtenskapen (14 kap. 7 § första stycket Försäkringsavtalslagen).

Huset

Är huset din enskilda egendom så kan särkullbarnen aldrig kräva någonting ur det. Är det inte det och er gemensamma egendom som makar så ser man på det på följande sätt:

Du kommer inte tvingas att sälja ditt hus av särkullbarnen. Däremot så har de rätt till sin arvslott vilket innebär enkelt sagt att de har rätt till en andel av värdet som din man lämnar efter sig. Huset kommer att ingå i det värdet då halva tillhör honom.

Säg att huset är det du helst vill ha kvar och resterande kvarlåtenskap inte kan täcka arvslotterna som särkullbarnen vill ha ut. Ett alternativ är då att ersätta särkullbarnen genom ex motsvarande pengar, så att de får ut sin andel utan att huset måste beröras.

Vänta med att ta ut arvet

Om de vill så kan särkullbarnen vänta med att ta ut sitt arv ex om de känner att det skulle vara oskäligt mot dig och att det sätter dig i en dålig situation (3 kap. 9 § ÄB). Det kan man däremot inte tvinga dem att göra.

Väljer alla, eller nån, att göra det så kommer deras arvslott att tillfalla dem efter att du har avlidit (3 kap. 9 § ÄB). De kommer alltså fortfarande ha rätt till sitt arv efter din då avlidna make.

Sammanfattning

Särkullbarnen har rätt till sin arvslott från sin far. De kan inte tvinga dig att sälja huset om den inte är gemensam egendom till dig och din man. Annars så kan du ersätta dem på annat sätt. Väntar de med att ta ut arvet så kommer deras rätt till arv kvarstå, de får bara ut den vid ett senare tillfälle.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91293)