Särkullbarns rätt till arv

2020-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag är särkullbarn min pappa gick bort i Maj.Jag har 2 halvsystrar.Tillgångarna är ca 3.2 miljoner inklusive en sommarstuga.Nu står där i bouppteckningen att min pappas fru har fått stugan o resten av pengarna i dödsboetStugan är värderad till 2.1 miljoner. Resten är aktier och fonder och pengar på banken.Min pappa äger då bara ca 105 000kr Ärver jag då 1/3 av 105 000 kr eller får jag ta del av stugan o resten av tillgångarna ? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum och tolkningar
Jag förstår det som att din far inte har skrivit något testamente utan att arvet baseras på lagarna i Ärvdabalken (1958:637) som förkortas ÄB.

Särkullbarn
Huvudregeln i svensk arvsrätt är att den efterlevande maken ärver den avlidne makens kvarlåtenskap. De gemensamma barnen, i detta fall dina två halvsystrar, har efterarvsrätt och får först ärva när den efterlevandemaken har avlidit (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB).

Särkullbarn är däremot annorlunda, dessa får nämligen ta ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Detta betyder att när tillgångarna är beräknade i dödsboet och man kommit fram till en summa som skall ärvas har du, som ett av tre barn, rätt till 1/3 av detta. Du skriver att dessa tillgångar är ca 3.2 miljoner kr - du har då rätt till ca 1,07 miljoner kr.

Undantag
Undantag från detta är dels om din pappa har skrivit ett testamente, men jag utgår som sagt från att han inte har gjort detta. Det är även så att du kan välja att göra ett arvsavstående (3 kap. 9 § ÄB). Då får särkullbarnet inte ta ut sin del av arvet direkt utan ärver först när kvarlevande maken har avlidit. I sådana fall skulle du ärva din pappa samtidigt som dina halvsystrar. Ett till undantag är att den efterlevande makan har rätt till minst 4 prisbasbelopp i arv, detta är ca 180 000 kr (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om inte arvet uppnår detta belopp kan särkullbarn få vänta med en del eller hela sitt arv. Dock är detta inte ett problem i ditt fall då din far efterlämnar såpass stort belopp i arv.

Sammanfattning
Eftersom du är särkullbarn har du rätt att ärva din pappa direkt, till skillnad från dina halvsystrar. Du har alltså rätt till 1/3 av hela dödsboet, inte bara aktierna.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1142)
2021-03-06 Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn

Alla besvarade frågor (89927)