Särkullbarns rätt till arv

2020-04-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är tre syskon varav två med samma föräldrar.Mamma var omgift och fick vår yngre bror med denne man.Tillsammans hade de en bostadsrätt.Nu är mamma avliden.Vad gäller?Vi tre syskon delar mammas halva på treoch vår bror får hela halvan av sin far sedan?Är det rätt eller ärver vi också honom då de var gifta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB).

Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när den ena maken avlider, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn 3 kap. 1 § ÄB. Det framgår inte av din fråga om din mamma och hennes nya man har ett äktenskapsförord, men om så är fallet och din mamma exempelvis undantaget bostadsrätten som enskild egendom, kommer denna inte att ingå i bodelningen. Om makarna inte har upprättat ett äktenskapsförord kommer bostadsrätten däremot att ingå i bodelning, förutsatt att din mamma inte tagit emot bostadsrätten som gåva eller arv med villkoret att den ska förbli hennes enskilda, 7 kap. 2 § ÄktB.

Särkullbarns rätt till arv

Ett särkullbarn är ett barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter din mor tillfaller hennes efterlevande make, din styvfar, efter att hon gått bort. Eftersom att vissa av er syskon inte är barn till styvpappan, s.k. bröstarvingar, så har ni dock rätt att få ut arvslotten från er mamma direkt efter hennes död, 3 kap. 1 § ÄB. Ni alla barn är bröstarvingar till er mamma och kommer som huvudregel dela lika på hennes arv. Det barnet som makarna hade gemensamt kommer att få sitt arv av mamman efter att pappan har gått bort.

Rätt att taga arv efter sin styvfar

Det finns ingen lagstadgad rätt att ärva sin styvfar eftersom man då inte är någon bröstarvinge till honom. Det går att avstå från rätten att få ut sin laglott efter att er mamma har gått bort. Då får man istället ut arvslotten från mamman när styvpappan har gått bort 3 kap. 9 § ÄB. I övrigt finns det ingen rätt att ärva sin styvfar.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1164)
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv
2021-03-31 Påverkar arvtagarens familjesituation arvsrätten?

Alla besvarade frågor (91059)