Särkullbarns rätt till arv

2017-12-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Både min make och jag har två barn från ett tidigare äktenskap. Ärver mina barn när min make dör och ärva sina barn när jag dör?Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid arv finner du i Ärvdabalken.

Dina närmaste arvingar är dina barn och de har rätt att dela lika på din kvarlåtenskap. Din makes närmaste arvingar är hans barn och de har på samma sätt rätt att dela lika på hans kvarlåtenskap. Detta framgår av 2 kap 1§. Detta innebär också att dina barn inte är arvingar till din make och att hans barn inte är arvingar till dig.

Eftersom ni är gifta ska den först avlidne makens kvarlåtenskap som utgångspunkt tillfalla den efterlevande maken innan kvarlåtenskapen går till de närmaste arvingarna, den avlidnes egna barn. Eftersom inget av barnen är era gemensamma barn, är de alla dock särkullbarn. För särkullbarn gäller att de får välja om de vill få ut sina arv efter sin förälder direkt vid dennes bortgång eller om de vill avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Om särkullbarnen väljer att avstå går kvarlåtenskapen istället till efterlevande make, och särkullbarnen får vänta med att få ut sina arv tills även efterlevande make gått bort. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 9§. Vid efterlevande makes bortgång beräknas barnens arv efter de andelar de hade rätt till vid den först avlidne makens död.

Hoppas att detta besvarar din fråga! Om du har ytterligare frågor, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98669)