Särkullbarns rätt till arv

2016-09-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vi är gifta men har båda särkullbarn. Jag har enskild egendom (800.000 kr i bankmedel som ej är inräknade nedan) efter ett arv från mina föräldrar. Min make har i sitt namn bankmedel/aktier som uppgår till 4,9 msek och jag har motsvarande på 2,9 msek. Dessutom har vi ett radhus där vi är gemensamma ägare och det är värderat till 3,6 msek. Vi har inte något testamente och nu undrar jag hur mycket som tillkommer mig resp min mans barn om min man dör före mig.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

Vid din makes död ska en bodelning göras. Den kommer leda till att all värdet av allt giftorättsgods delas mellan er på hälften. Då din make har mer bankmedel än dig är detta fördelaktigt för dig eftersom att du tilldelas mer efter bodelningen än du hade innan. Den del som din make tilldelades i bodelningen är det som hans arvingar sedan har rätt att ärva.

Särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt om inte ett testamente föreskriver annat. Laglotten, dvs. hälften av hela arvsrätten, har de dock alltid rätt till direkt vid förälderns bortgång även om testamente föreskriver att den efterlevande maken ska ärva allt, se 3 kap. 1 § ärvdabalken. Särkullbarn har även möjlighet att avstå att utfå sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken. De har då däremot rätt till efterarv, dvs. rätt till sitt arv när den efterlevande maken dör.

För att besvara din fråga tydligt. Du kommer inte att ärva din makes del i bodelningen om ni inte har ett testamente som säger att du ska det, eller om inte särkullbarnen väljer att avstå sin arvslott och bara tar ut sin laglott. Även med testamente har särkullbarnen rätt till hälften av sitt arv (laglotten). Du kan alltså max få hälften av din makes del i arv om ni har ett testamente. Makar ärver dock före gemensamma barn, så om sådana finns kommer du att ärva den del de skulle haft rätt till.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar angående detta uppkommer så tveka inte att återkomma i kommentarsfältet nedan.
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?