Särkullbarns rätt till arv

FRÅGA
Tack för tidigare svar. Men hur är det möjligt att fars "oäkting" skall komma i åtnjutande av arvet efter vår mor (som dog före far)Det innebär ju ytterligare prövningar för oss två helsyskon att det kommer in nån för oss okänd person och skall ha del i "mammas pengar"
SVAR

Hej Lars och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är inte helt införstådd i situationen eftersom jag inte sett tidigare fråga. Men din mor har alltså dött och du undrar hur ett halvsyskon som är barn till din far kan få arv efter din mor.

Ert halvsyskon har ingen arvsrätt från din mor, enligt 2 kap Ärvdabalken. Efter din mors död ska först en bouppteckning göras (förutsatt att dina föräldrar varit gifta), 20 kap 1§ Ärvdabalken. Bodelning görs enligt Äktenskapsbalken. Giftorättsgodset (allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 2§ Äktenskapsbalken) delas då upp så att hälften tillhör din far och hälften din mors dödsbo, 11 kap 3§ Äktenskapsbalken.

Din mors egendom tillfaller er far (förutsatt att de är gifta) med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Detta innebär att då er far dör har ni två helsyskon rätt att ärva den kvotdel som arvet efter er mor utgjorde av faderns totala förmögenhetsmassa samt er del av arvet efter er far. Det är alltså först då er far dör ni får ut arvet efter er mor. Efter er far har även särkullsbarnet arvsrätt.

Exempel:

Dina föräldrar har bara giftorättsgods. Vid bodelningen får de därför hälften var. Det finns inget testamente. 50% av faderns totala egendomsmassa är alltså arv efter modern som innehas med fri förfoganderätt (får inte testamenteras bort). Vid faderns död har ni helsyskon rätt att dela på 50% (25% var) av egendomsmassan pga. arv efter modern. Resterande 50% är arv efter fadern som även ska delas med särkullbarnet, alla tre får alltså 50%/ 3 (ca 17%) av egendomsmassan.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen (använd gärna kommentarsfältet så kan jag lätt se om du har följdfrågor)!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll