Särkullbarns rätt att ta del av efterlevande makes kvarlåtenskap

2017-08-14 i Särkullbarn
FRÅGA
När vår pappa dog valde en av tre särkullebarn att ta ut sin laglott och lätt hans fru sitta kvar i orubbat bo. De tog alltså inte ut sin laglott vid pappans bortgång. . Nu har även frun avlidit. Frågan är om de andra två får samma summa som gavs när pappan avled eller görs det en ny beräkning utifrån värdering på bostad?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Om en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Eventuella särkullbarn har rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut sin del direkt och istället få rätten att ta del i efterlevande makens bo, 3 kap. 9 § Ärvdabalken.

När efterlevande maken avlider ska dennes kvarlåtenskap fördelas så att den del som ”härstammar” från först avlidne maken ska gå till den först avlidnes arvingar, 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Detta innebär att de särkullbarn som valde att inte ta ut sin laglott har rätt till samma del av kvarlåtenskapen som de hade innan.

Svar på din fråga
Kvarlåtenskapen efterlevande maken (frun) lämnar efter sig ska alltså delas upp i två delar. Den del av kvarlåtenskapen som härstammar från först avliden maken (pappan) ska fördelas på dennes arvingar. I denna del har de två särkullbarn som avstod från att ta ut sin del av arvet rätt att ta lika stor del som faderns alla andra arvingar. Det särkullbarn som tog ut sin del av arvet har inte rätt att ärva i detta skede.

Det spelar alltså ingen roll hur stor summa de skulle fått i första respektive andra beräkningen utan det sker en ny beräkning i varje skede. Har exempelvis fastigheten ökat i värde under dessa år har de rätt att ta del i ökningen och har den minskat i värde kommer det också påverka hur mycket de får av kvarlåtenskapen.

Tack för att du vände dig till Lawline och hoppas du fick svar på din fråga.
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94634)