Särkullbarns rätt att jämka testamente

2015-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min fru har inga gemensamma barn men hon har en son sedan tidigare och nu undrar vi om vi kan skriva ett testamente så att våran gemensamma bostad tillfaller mig personligen och ej behöver tas upp vid en bouppteckning ifall min fru avlider före mig.
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande bouppteckningar och arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Reglerna kring bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). ÄB hittar du här och ÄktB hittar du här.

Bouppteckning

Även om ni testamenterar bostaden till dig så skall den tas upp i bouppteckningen, då din hustru fortfarande äger sin del av fastigheten när hon avlider ÄB 20:4.

Arvet

Som du kanske vet är grundregeln att den äkta maken ärver med försteg framför barn, dock har tidigare barn utom äktenskapet– så som din hustrus tidigare barn (som kallas särkullbarn) – rätt att utkräva sin arvsrätt framför din ÄB 3:1.

Ett testamente kan ändra på hur arvet fördelas, dock har sonen rätt till sin laglott – vilket är hälften av vad han egentligen skulle ärvt ÄB 7:1 – om han begär det genom att jämka testamentet ÄB 7:3.

Ett sätt att få sonen att inte begära jämkning av testamentet är att skriva det så att han får efterarvsrätt i förhållande till fastigheten om han inte begär jämkning – detta skulle resultera i att får ett förmånligare arv om han istället för att kräva ut sitt arv direkt väntar tills han ärver det från dig.

Arvskiftet

En annan tänkbar lösning är att du begär bostaden vid bodelningen.

En bodelning skall ske innan ett arvskiftet utförs ÄB 23:1. Under en bodelning så tillfaller bostaden den som bäst behöver den ÄktB 11:8. Du skulle alltså vid bodelningen kunna påtala att du behöver bostaden bäst – dock kommer detta att resultera i att en större del av era övriga tillgångar tillfaller dödsboet; lite förenklat kan sägas att hälften av era gemensamma tillgångarna (giftorättsgods) tillfaller vardera part i bodelningen ÄktB 11:3. Om fördelningen av giftorättsgods blir skev skulle du kunna lösa ut dödsboet med exempelvis lånade pengar ÄktB 11:9.

Summering

Bostaden skall alltså tas upp i bodelningen och det är inte säker att testamentet så som du beskriver det skulle stå sig. Om arvet som sonen får understiger hälften av vad han egentligen skulle ärv har han rätt att jämka testamentet.

Skulle ni behöva hjälp med att skriva testamentet med de villkor som jag föreslagit eller på annat sätt undersöka det hela vidare kan ni komma i kontakt med våra mycket kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll