Särkullbarns rätt att ta ut laglott vid testamente om orubbat bo

2017-06-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Får särkullebarn ärva om det är skrivet i testamente att båda ska sitta i orubbat bo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arv finner du i ärvdabalken (här). Särkullbarn har alltid rätt att ta ut sin laglott efter att dennes förälder avlidit (3 kap. 1 § st. 1 andra meningen ÄB). Detta gäller oavsett vad som står i testamentet. Laglotten motsvarar halva förälderns kvarlåtenskap delat på antalet barn, det vill säga halva arvslotten (2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå från att ta ut sin laglott tills efter att den efterlevande maken avlidit.

Det finns möjlighet att utforma ett testamente så att ett särkullbarn får starka incitament att låta den efterlevande maken sitta i orubbat bo. Exempelvis kan man utforma testamentet så att särkullbarnet får ut hela sin arvslott (alltså ett större belopp än laglotten) när den efterlevande maken avlider om denne valt att låta den efterlevande maken sitta i orubbat bo.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97585)