Särkullbarns rätt att avstå från sin laglott

2016-05-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Man kan ju upprätta ett testamente där ett särkullbarn avstår från att kräva ut sin laglott och senare få rätt till efterarv då båda parterna i äktenskapet avlidit.Kan särkullbarnet godkänna ett sådant testamente och få det lagligt bindande att hen avstår från att kräva ut sin laglott?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Särkullbarns rätt att avstå från att kräva ut sin laglott och att sedan få ut den som efterarv är lagstadgad i ärvdabalken, se här och här.

Således behöver man inte skriva ett testamente för att särkullbarnet ska få göra detta. Dock kan man inte bestämma att särskullbarnet ska avstå från sin laglott utan detta val ska hen göra själv enligt lag. Det bör alltså inte gå att lagligt binda särkullbarnet från att avstå sin rätt till laglott då detta är ett val hen ska få göra.

Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1091)
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?
2020-09-04 Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (84273)