Särkullbarns rätt att avstå från kvarlåtenskap

2017-08-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag är min pappas ända barn och han har gift om sig. Hon har inga barn eller syskon. Jag som särkullbarn har ju rätten att ta ut mitt arv om/när min pappa går bort före sin fru. Men jag kan ju avstå vilket jag kommer att göra för att hon ska kunna sitta i orubbat bo. Men jag vill veta hur arvet fördelar sig arvet mellan mig och hans fru om testamente inte finns? Vad är det jag avstår ifrån?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Du har, precis som du säger, rätt att ta ut din del av arvet vid hans död till skillnad för makars gemensamma barn. Detta följer av 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Du kan även avstå denna rätt till förmån för din pappas nya fru som då får din del av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär att din pappas fru fritt kan förfoga över egendomen på alla sätt förutom att genom testamente förordna om den, enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Hon kan alltså t.ex. bo kvar i hans hus, sälja hans bilar men inte bestämma till vem hans egendom ska tillfalla när hon dör utan när hon senare avlider ska den del av hennes kvarlåtenskap som härstammar från din far tillfalla dig.

Kort förenklat så kan man säga att det som sker är att tidpunkten för att kvarlåtenskapen efter din far ska tillfalla dig skjuts upp till när din styvmor avlider. Du har lika stor rätt till arv som du hade tidigare, och till lika stor del av hennes egendom som hon fick efter din fars död. Exakta belopp kan här både öka och minska.

Om din styvmor inte har några egna arvingar vid hennes död så ska även hennes kvarlåtenskap tillfalla dig, enligt 3 kap. 8 § Ärvdabalken.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94232)