Särkullbarns rätt att avstå direkt arv

2018-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min pappa gick nyligen bort och vi håller just nu på att genomföra bouppteckningen. Min pappa har varit gift med min mamma sedan 33 år tillbaka. Tillsammans har de tre barn (varav jag utgör en). Därutöver har pappa en dotter med en annan kvinna, således har jag en halvsyster. Vi har förstått att min halvsyster har rätt till en fjärdedel av hälften av alla mina föräldrars tillgångar.Jag undrar om man kan förhandla ner beloppet som ett särkullebarn har rätt till, givet att särkullebarnet går med på detta? För att göra det ännu tydligare kan vi ta ett exempel: Vi tänker oss att min halvsyster har rätt till 500 000 kr. Kan man lagligt förhandla ner denna summa till exempelvis 100 000 kr om min halvsyster skulle vara okej med detta? Jag skulle vara oerhört tacksam om ni förklarar hur lagen ser ut kring det belopp som skall betalas ut till ett särkullebarn. Är det något som stoppar oss från att förhandla ner summan till ett belopp som både vi och vår halvsyster anser vara rimlig? Måste reduktionen av summan motiveras till skatteverket och räcker det i så fall att man presenterar att denna summa har bedömts vara lämplig både sett från familjen och särkullebarnet? Vi är helt införstådda i vår halvsysters rätt men vill samtidigt att vår mamma ska kunna bo kvar i det hus hon har ägt tillsammans med min far. Med vänlig hälsning, Raman
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Du har helt rätt i att din halvsyster har rätt till en fjärdedel av din fars kvarlåtenskap, som mycket möjligen kan utgöra 50 % av dina föräldrars totala tillgångar, detta enligt 7:1 & 7:3 ärvdabalken (1958:637).

Dock är det inte alls tvunget att ett särkullsbarn (din halvsyster) tar ut sin andel direkt, 3:9 ärvdabalken. Ett särkullsbarn kan istället avvakta med att kräva ut sin andel och istället få den när den kvarlevande maken går bort. På så sätt påverkas inte din mor på ekonomiskt negativt sätt. Avvaktar din halvsyster så har hon rätt till ett så kallat efterarv. Med andra ord, har tillgångarna efter din mors bortgång ökat så får din halvsyster mer än om hon skulle tagit ut sitt arv meddetsamma. Men har de sänkts så får hon mindre, hon har alltså¨rätt till en andel av din mors kvarlåtenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH Patrik Olsson

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (905)
2019-04-18 Kommer styvsyskonen att få ta del av ens pappas arv?
2019-04-18 Finns det arvsskatt i Sverige?
2019-04-17 Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2019-04-15 Arvslösa särkullbarn?

Alla besvarade frågor (68021)