Särkullbarns rätt att ärva efter den efterlevande maken

2019-02-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far gick bort och arvsskiftet är klart och signerat. Särkullbarn finns. Min fråga är som följer: kan min mor skriva att vid hennes frånfälle ska särkullbarnet efter min far erhålla lite mindre belopp än det som är på den dagen, på grund av att arvsskiftet tog höjd för ett belopp vid försäljning av fastighet som blev 600 000 kronor lägre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att barnen (bröstarvingarna) ärver med lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. Är den avlidna däremot gift ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn, enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Särkullsbarn dvs. barn som är ena förälderns ensamma, ärver däremot direkt från efter sin förälder. Ett särkullsbarn kan däremot välja att avstå från sitt arv med fördel för den efterlevande maken, enligt 3 kap. 9 § ÄB. Jag uppfattar att detta hänt i ditt fall.

När din mor dör ska först ett arvskifte ske efter den först avlidna maken, din far. För att räkna ut arvet tar man kvotvärdet på värdet av vad den efterlevande maken fick i fri förfoganderätt vid den först avlidna maken, dvs. friförfoganderätt / totalt värde. Ex. Säg att din far hade 300 000 kr. Din mor fick 150 000 kr efter bodelning som hon äger med full äganderätt samt 150 000 kr i arv som hon äger med fri förfoganderätt. Kvotdelen är då 150 000 / 300 000 = 50 % (Exemplet syftar på när makarna inte hade någon enskild egendom utan endast giftorättsgods). Denna kvotdel delas sedan i den efterlevande makens kvarlåtenskap. Barnen får således 50 % av din mors kvarlåtenskap (kvarlåtenskapen när hon går bort) i arv från den först avlidna maken (detta är huvudregeln).

Eftersom efterarvet är arv från din far kan inte din mor förordna om annat. Din mor kan endast förordna om sin egen kvarlåtenskap som är summan som finns kvar efter det att efterarvet delats ut. För att särkullsbarnen skulle få mindre i efterarv krävs att din far förordnat om detta i hans testamente.

Sammanfattningsvis kan sägas att efterarvet från din far beräknas utifrån en kvotdel av vad din mor fick efter honom. Efterarvet är fortfarande ett arv efter din far och det är endast han som kan förordna om denna delen. Din mor kan således inte bestämma ett annat belopp för efterarvet. Hon kan endast förordna om sin kvarlåtenskap som består av summan som finns kvar efter det att efterarvet delats ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82723)