Särkullbarns rätt

2017-02-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad gäller vid gifterål där endast den ena parten har barn (sk särkullbarn)? Jag har förstått att om den personen, som ej har några barn, avlider, så ärver den andra parten allt. Men hur sker uppdelningen omden personen som har särkullbarn avlider först. Vad händer då med giftorättsgodset?HälsningarBarbro
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Först och främst kommer en bodelning göras vid en av makarnas död. Dessa räknas då samman och delas därefter lika makarna emellan.

Huvudregel är att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken (giftorättsgodset samt eventuell enskild egendom). Har däremot den avlidne maken ett särkullbarn, dvs. ett barn som inte är den efterlevande makens barn, kommer bodelning i första hand ske. Därefter kommer, om särkullbarnet begär det, kunna få ta ut sitt arv (kvarlåtenskapen) direkt efter bodelning. Detta framgår av Äktenskapsbalken 3 kap. 1§. Särkullbarnet har även en möjlighet att avstå sitt arv efter det att föräldern har gått bort, vilket kommer ge personen rätt till efterarv efter den efterlevande maken, Äktenskapsbalken 3 kap. 9§.

Är det däremot så, att den make som inte har några barn, kan precis som du påstår, den efterlevande maken ärva allt med full äganderätt. Detta kräver dock att det inte finns några arvsberättigade efter den som avlider. Är det så att det finns arvsberättigade (exempelvis föräldrar och syskon) kommer den efterlevande maken ärva med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken inte kommer att kunna testamentera bort egendomen till de arvsberättigades nackdel, Äktenskapsbalken 3 kap. 2§.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?