Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Hej!

Min sambo har ett barn sen tidigare förhållande och vi har i dagsläget inga gemensamma barn och planerar ett giftemål, så jag utgår från det i mina frågor.

Jag vet att särkullsbarn har rätt till 50% av arvet, så rent praktiskt ärver min make mig men jag ärver inte honom utan att dela arvet rakt av med hans barn. Jag undrar hur det blir med exempelvis en fastighet som vårat hus. Skulle jag bli tvungen att köpa ut barnet från huset?

Går det att kringgå med ett testamente eller äktenskapsförord?

Om vi har tecknat varsin livförsäkring och uppgett varandra om förmånstagare till den, är det nått som ett särkullsbarn har rätt att göra anspråk på?

Vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i Ärvdabalken, se här. Till att börja med vill jag bara understryka att då ett äktenskap upplöses genom en makes dödsfall ska bodelning ske om det finns giftorättsgods, vilket det oftast gör. Om enskild egendom ej finns sker som utgångspunkt en hälftendelning mellan makarna och den andel som tilldelas den avlidne utgör den kvarlåtenskap som ska skiftas mellan eventuella arvtagare.

Särkullbarn är undantaget från utgångspunkten att efterlevande make ärver avliden make med fri förfoganderätt. Särkullbarn har rätt att få ut sin andel direkt till skillnad från gemensamma barn. Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Detta kan innebära hela arvslotten och inte bara 50 % om testamente eller äktenskapsförord inte föreligger. Efterlevande make har dock alltid rätt till 4 ggr basbeloppet, antingen genom bodelning eller arv. Ett särkullbarn kan dock avstå från sin rätt att ta ut arvet direkt och istället ta ut efterarv när den efterlevande maken dör, efterlevande make kvarsitter då i orubbat bo. Med testamente eller äktenskapsförord kan makar reglera så att hela kvarlåtenskapen inte går till särkullbarnet. Som bröstarvinge har dock såväl gemensamma barn som särkullbarn lagstadgad rätt till laglotten, mao halva arvslotten. Denna rätt kan varken avtalas bort i ett äktenskapsförord eller testamenteras bort genom ett testamente. Krävs det, för att särkullbarnet ska kunna få ut sin arvslott eller laglott, så kan efterlevande make bli tvungen att köpa ut barnet från exempelvis en fastighet. Genom testamente där särkullbarns rätt kan minimeras till laglotten kan efterlevande make mao behålla tre fjärdedelar av makarnas gemensamma tillgångar. Ett testamente kan även utformas så att det blir till särkullbarnets fördel att låta efterlevande make kvarsitta i orubbat bo. Vill ni ha hjälp med att utforma ett testamente/äktenskapsförord så kan ni vända er till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Vad gäller livförsäkringar så är huvudregeln att försäkringsbeloppen inte ska ingå i den avlidnes tillgångar, dess giftorättsandel eller bröstarvingars arvslotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelningen eller arvskiftet och utgör således som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på. Se 14 kap. 7 § 1 st.Försäkringsavtalslagen. Dock kan när försäkringstagaren har särkullbarn jämkning bli aktuellt om särkullbarnets situation är sådan att den behöver hjälp med sin försörjning och detta inte kan erhållas genom arvslotten eller laglotten från den avlidne föräldern. Se 14 kap. 7 § 2 st. Försäkringsavtalslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Amanda LidbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning