Särkullbarns möjlighet till arvsavstående till förmån för efterlevande partner

2017-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Ett särkullbarn har ju rätt att omedelbart få ut sitt arv efter sin förälder. I ett aktuellt fall har fråga uppstått huruvida ett uttag av laglott alt arvslott kan skjutas upp. Frågan föranleds av att tillgångarna i boet huvudsakligen består av en villafastighet som vid särkullbarnets förälders död måste säljas för att kunna tillgodose särkullbarnets anspråk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver har ett särkullbarn rätt att direkt få ut sin del av arvet efter sin förälders bortgång (jfr ärvdabalken, ÄB, 3:1). I vissa fall kan detta skapa problem för den efterlevande maken/makan/partnern och exempelvis tvinga den efterlevande att behöva flytta om denne inte har råd att ”köpa ut” särkullbarnet.

Särkullbarn kan dock välja att avstå från sin lagstadgade rätt att direkt ta ut sitt arv efter sin avlidna förälder till förmån för den efterlevande maken/makan/partnern (jfr ÄB 3:9). Det är viktigt att påpeka att särkullbarnet då inte definitivt avstår från sitt arv, utan endast skjuter det på framtiden. Konsekvensen av detta är att särkullbarnet har rätt att få ut en andel som motsvarar det denne avstod, så kallat ”efterarv”, när även den efterlevande partnern har gått bort.

Den efterlevande maken/makan/partnern ärver särkullbarnets arv med ”fri förfoganderätt”, vilket innebär att denne i princip kan göra vad den vill med arvet förutom att testamentera eller ge bort det. Storleken på efterarvet kan bäst beskrivas som en kvotdel i den efterlevandes framtida förmögenhetsmassa och inte en bestämd summa. Eftersom storleken på efterarvet beror på hur den efterlevande förvaltar sin förmögenhet kan alltså särkullbarnet riskera att få ut mindre i arv än om denne hade tagit ut arvet direkt, men det finns förstås även en chans att få ut mer.

Det uppställs inte något absolut formkrav på arvsavstående till förmån för den efterlevande maken/makan/partnern enligt ÄB 3:9, men ur bevissynpunkt är det att rekommendera att det görs skriftligen.

Hoppas att det här svaret har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97370)