Särkullbarns möjlighet till arvsavstående

2019-07-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Kan särkullebarn signerar ett papper på att de avsäger sig laglotten vid sin förälders död och vill ha arvet då båda är borta? Om detta göres kan särkullebarnen ändra sig när föräldern är borta tex vid bodelningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så tillämpas Ärvdabalken (ÄB).

Hur gör ett särkullbarn ett arvsavstående?

Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin förälders bortgång (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn kan dock också välja att göra ett arvsavstående till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Ett arvsavstående kan göras i samband med bodelningen efter arvlåtaren har gått bort. Det finns inget krav på att ett arvsavstående ska göras skriftligen men jag skulle ändå rekommendera att ni gör detta då det kan underlätta en eventuell bevisfråga.

Vad händer när man gör ett arvsavstående?

När man gör ett arvsavstående så får särkullbarnet ut sitt arv i form av ett s.k efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att arvet från den avlidne föräldern blir innestående och en beräkning görs utifrån den kvotdel som särkullbarnet först varit berättigad till. Detta blir en trygghet då den efterlevande maken inte får full äganderätt över denna del och således inte kan testamentera bort efterarvet till egna bröstarvingar eller dylikt.

Skillnad mellan arvsavstående och arvsavsägelse

I ett sådant här sammanhang är det också viktigt att skilja mellan ett arvsavstående och en arvsavsägelse. Ett arvsavstående är som jag tidigare har gått igenom en möjlighet för ett särkullbarn att istället för att ta ut sitt arv direkt invänta ett efterarv. Detta kan i vissa fall vara lätt att förväxla med en arvsavsägelse som får innebörden att en arvsberättigad helt väljer att avsäga sig sin del av arvet. Detta kan även göras med bindande verkan av en bröstarvinge till arvlåtaren om det kan styrkas att denne tidigare fått ett skäligt vederlag (17 kap. 2 § ÄB). En arvsavsägelse görs innan arvlåtarens död.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82737)