Särkullbarns möjlighet till arv efter efterlevande make utan blodsband

2017-10-23 i Särkullbarn
FRÅGA
HejMin far dog 161026. Gift med min mor men han hade en dotter sedan tidigare, min halvsyster. Vid hans bouppteckning framställde min mor att enl. ÄktB 12:2 få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Vår fars giftorättsgods var +30" och giftorättsskuld -50" alltså brist om 20", min mors giftorättsgods var 400", boets totala behållning alltså -20" och mor hade 400". I deras inbördes test. står "att min halvsyster skall erhålla sin laglott. Resterande kvarlåtenskap skall med fri förfoganderätt tillfalla min hustru". Min halvsyster får inte några pengar utbetalt. 171010 dör min mor. Hon har testamenterat all sin kvarlåtenskap till min ende son. Bouppteckning är ej gjord men säg att behållningen i boet är 350". Kan min halvsyster ha rätt till något ifrån min mors giftorätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller i frågor om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB). Vilka personer som är arvsberättigade till en viss person fastställs i andra kapitlet. Arvsberättigade personer är i första hand ens avkomlingar, kallade bröstarvingar (ÄB 2 kap. 1 §), i andra hand föräldrar och syskon (ÄB 2 kap. 2 §) och slutligen mor- och farföräldrar. I det här fallet är du bröstarvinge till din mor, varför du har arvsrätt. Däremot har inte din halvsyster det eftersom hon inte är avkomling till din mor. Hon kan därför inte ärva med stöd av lagen. Eftersom hon inte är angiven som testamentstagare i din mors testamente kan hon inte heller med stöd av det ärva någonting av henne.

Tyvärr innebär det att din halvsyster inte kan få ut något som arv. Detta utesluter emellertid inte att hon skulle kunna få egendom som finns i dödsboet. Dock måste detta ske på annat sätt än genom arv. Till exempel skulle du kunna kräva ut din laglott och sedan överlåta en del av denna till din halvsyster som gåva. Enligt ÄB 7 kap. 1 § har du som bröstarvinge rätt att få ut hälften av din arvslott oavsett vad den avlidne har testamenterat. I det här fallet har ditt barn, som förvisso är en bröstarvinge till din mor, blivit ensam testamentstagare. Så länge du fortfarande lever träder inte din son in som arvinge till din mor enligt den så kallade istadarätten. Därför är du fortfarande den arvsberättigade bröstarvingen. Du kan därför kräva ut din laglott.

För att kräva din laglott krävs att du som bröstarvinge kräver jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 3 §. Eftersom du är ensam bröstarvinge är din arvslott hela arvets värde, 350 000. Din laglott är hälften av det, 175 000. Om du får ut din laglott har du full äganderätt till egendomen och du får därmed överlåta den till din halvsyster som gåva om du så önskar. Det är således möjligt för din halvsyster att få något ur din mors död, men det kräver att du delar med dig av ditt arv.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)