Särkullbarns möjlighet att göra anspråk på förälders makes egendom efter förälders frånfälle

2017-09-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru har köpt en bostadsrätt och står som ensam ägare på den samt ensam om lånet. Vi har inga barn tillsammans. Kan mina barn göra anspråk på lägenheten om jag dör?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarns legala arvsrätt
Eftersom särkullbarn inte har en legal arvsrätt kan dina barn inte göra anspråk på din frus bostadsrätt om du skulle gå bort först. Dina barn kan således endast göra anspråk på bostadsrätten om din fru väljer att testamentera den till dem.

Om bostadsrätten ingår i bodelningen
Innan arvsfördelningen sker efter ditt frånfälle ska en bodelning göras (ÄB 23:1, ÄktB 9:1). I bodelningen kommer ditt och din frus giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1). Såvida bostadsrätten inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord ska dess värde således ingå i bodelningen. Hälften av det sammanlagda värdet av giftorättsgodset tillfaller sedan din kvarlåtenskap vilket fördelas på dina arvingar, d.v.s. dina barn.

________________________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97623)