Särkullbarns laglott

2020-03-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man har avlidit. Vi var gifta. Min egendom var enskild. Hans kvarlåtenskap är 800.000 efter avdrag av skulder mm. Vi hade inbördes testamente att vi skulle ärva allt efter varandra, förutom att hans två särkullbarn skulle erhålla sin lag lott och inte mer. Vad blir det för uppdelning av arvet?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Relevanta arvsregler i ditt fall

Enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken är huvudregeln att den efterlevande maken ska erhålla hela kvarlåtenskapen, det vill säga du i det här fallet. Men det finns ett undantag i den här paragrafen, vilket innebär att särkullbarn har rätt att erhålla sin laglott om de inte väljer att avstå från denna. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att särkullbarnen har valt att avstå från sin laglott. Det framgår även av ert testamente att de två särkullbarnen har rätt till sin laglott. De två särkullbarnen har alltså rätt till sin laglott, och särkullbarns laglott är 50% av kvarlåtenskapen. Eftersom det är två barn, så har de rätt till 25% vardera.

Uppdelning av arvet

Eftersom din mans två särkullbarn har rätt till 25% vardera kommer de alltså erhålla 200 000kr var av kvarlåtenskapen, och resterande 400 000kr går till dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll