Särkullbarns laglott

2016-11-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Min fråga är om man kan göra ett särkullsbarn arvslös genom att testamentera bort sin egendom till sin nya make, eller om man kan ge bort sin egendom till maken avsedd som enskild egendom? Samt finns det något i lagen som säger att ett särkullsbarn ska bli informerad om förälderns död? Finns det rättsfall eller lagrum på dessa frågor?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Arvsfrågor regleras i Ärvdabalken (se här). Om inget testamente finns vid en persons bortgång kommer arvet att gå till dennes bröstarvingar (se 2 kap 1 § här). Bröstarvingar utgörs av i första hand dennes barn. Väljer man testamentera bort sin egendom finns en skyddsregel för bröstarvinge som säger att man som bröstarvinge har rätt till hälften av sitt laga arv (se 7 kap 1 § ÄB här). Detta kallas för en laglott.

Om vi ställer upp ett exempel

A och B är gifta men har inga barn tillsammans.
A har ett barn, C, från ett tidigare förhållande.
Vid A:s bortgång kommer utan testamente C erhålla hela kvarlåtenskapen i arv.
Har A dock testamenterat bort hela sin förmögenhet till sin make kan C åberopa sin laglott enligt 7 kap 1 § och kommer då få ut hälften av A:s kvarlåtenskap medan resterande hälft tillfaller maken.

Särkullbarnet är en universell testamentsmottagare. Universella testamentsmottagare skall delges i samband med arvsskiftet (se 18 kap 1a § ÄB här).

Vad gäller din fråga om huruvida man istället kan ge bort sin egendom under sin livstid i syfte att göra arvinge arvslös finns en regel i 7 kap 4 § ÄB (se här) som säger att vissa gåvor under livstiden ska räknas som testamenterat och därmed laglottsberättigade. Dessa gåvor är framförallt gåvor som utgetts på dödsbädden samt gåvor som getts bort utan att det är betungande. Typexempel på en sådan är en fastighet som getts bort men som man fortsättningsvis har möjlighet att nyttja.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!

Mvh,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll