Särkullbarns efterarvsrätt samt enskild egendom vid andra makens död

2018-01-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vår pappa har avlidit, vi är tre särkullbarn till honom och ett gemensamt barn med efterlevande maka, som enligt testamentet ska ärva honom med fri förfoganderätt.I testamentet står också ordagrant " Min önskan är att mina särkullbarn inte kräver ut sin laglott, om det inte respekteras ska de inte erhålla något ytterligare arv efter mig"Det står också att det som tillfaller arvtagare ska utgöra enskild egendom.Mina frågor är:1) Ska man tolka det som att vi har rätt till efterarv om vi inte kräver ut laglotten, trots att det inte står ordagrant så i testamentet?2) Vad innebär det vid arvskiftet efter hans maka, att all egendom är enskild egendom, ska hela kvarlåtenskapen då gå till hennes son, och vi görs arvslösa?3) Om så inte är fallet, kan hon då skänka bort en fastighet till sin son, vilken utgör merparten av vår fars tillgångar i dödsboet?Med vänliga hälsningar "Förvirrad dotter"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

1. Enligt 3 kap. 1 § ÄB har ni som särkullbarn rätt att få ut ert farsarv direkt vid er fars död. Ni kan dock välja att enligt 3 kap. 9 § ÄB inte ta ut ert arv direkt utan istället få en normal efterarvsrätt enligt 3 kap. 2 § ÄB. Om ni väljer att på detta sätt avstå ert omedelbara arv efter er far kommer ni alltså få rätt att ärva en viss procentandel av er styvmors kvarlåtenskap som förhoppningsvis motsvarar vad ni skulle fått om ni ärvt er far idag. Om ni väljer att ärva er far direkt kommer ni enligt testamentet endast få ut er laglott, vilket motsvarar hälften av arvet efter honom delat er emellan
2. Enskild egendom enligt 7 kap. ÄktB är relevant i förhållande till giftorätten. Giftorätten är en latent rätt som aktualiseras först vid äktenskapsskillnad. Med andra ord spelar det ingen roll huruvida er styvmors arv efter er far är enskild egendom eller ej. Min bedömning är att er far med att införa ett villkor om enskild egendom avsåg att det arv ni, hans barn, får efter honom ska vara enskild egendom. Arvsrätten påverkas med andra ord inte av detta.
3. Faran med att avstå ert omedelbara arv efter er far till förmån för er styvmor är som du konstaterar att er styvmor kan göra nästan vad som helst med egendomen under sin livstid. Det enda hon inte kan göra är att genom testamente förfoga över den procentandel av hennes egendom som ska tillfalla er. Hon kan alltså i princip skänka bort majoriteten av sin egendom så att er rätt till del i hennes kvarlåtenskap blir obetydlig.

Att svara på frågan om vad ni ska göra är svårt. De två stora faktorerna är hur omfattande er fars kvarlåtenskap är och i vilken mån ni litar på att er styvmor vill ert bästa. Om ni inte tycker er kunna lita på er styvmor skulle jag råda er att ta ut ert farsarv direkt, vilket ni har full rätt att göra. Ni kommer då endast ärva er laglott eftersom er far testamenterat bort resten av sin kvarlåtenskap för det fall att ni inte avstår er omedelbara arvsrätt, men samtidigt skyddas ni från er styvmors eventuella missbruk.

Det kan diskuteras om er fars formulering "Min önskan är att mina särkullbarn inte kräver ut sin laglott, om det inte respekteras ska de inte erhålla något ytterligare arv efter mig" är godtagbar eftersom den inte specificerar vem som ska ärva i ert ställe. Detta kan jag dock inte avgöra utan att läsa testamentet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98676)