Särkullbarns efterarvsrätt på grund av basbeloppsregeln

2019-04-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är två särkullebarn som inte fått ut vårt arv efter vår pappa pga basbeloppsregeln. Nu har hans maka (inte vår mamma) dött och vi undrar vad som gäller nu. Är vi inte dödsbodelägare i detta dödsbo och kan våra halvsyskon (totalt 4 st) göra som de vill med lösöret? Det halvsyskonet som är ansvarig för dödsbot hävdar att vi inte är dödsbodelägare och har således inget alls att säga till om - stämmer verkligen detta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Detta är ett arvsrättsligt problem och det regleras i ärvdabalken (ÄB) och i eventuellt testamente. Eftersom det inte framgår något om det finns ett testamente utgår jag i mitt svar från att det inte finns något testamente.

Sammanfattning

Ni är inte dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB) men har rätt att få ut efterarv efter er pappa (3 kap. 2 § ÄB) före arvingarna får ut sitt arv efter sin mamma.

Är ni dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är (18 kap. 1 § ÄB):

Efterlevande make eller sambo.Arvingar ochUniversella testamentstagare (man har rätt till en viss andel pengar ur boet enligt testamente.

Av detta framgår att ni inte är dödsbodelägare i er pappas makas dödsbo. Detta betyder dock inte att ni inte har något att säga till om.

Har ni rätt att få ut pengar ur er pappas makas bo?

Ni är bröstarvingar efter er pappa och ska därmed ärva honom när han gick bort (2 kap. 1 § ÄB). Hade er styvmamma istället varit er mamma hade hon fått pengarna efter er pappa när han dog och sedan hade ni fått ut pengarna när hon dog i form av efterarvsrätt (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Ni har nu fått avstå en del av ert arv på grund av basbeloppsregeln, detta gör att ni är efterarvsberättigade även om det inte är er biologiska mamma. Om en bröstarvinge till den först avlidne maken lever när den andre maken dör ska en andel motsvarande del del man fick avstå vid första makens död ges ut vid andra makens död i form av efterarv (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Detta betyder att ni har rätt att få ut efterarv ur er pappas makas dödsbo. Efterarvet beräknas genom att man räknar ut en kvotdel som man sedan multiplicerar med behållningen i dödsboet efter den andra makens död. Kvotdelen beräknas genom att man tar det ni fick avstå i arv delat med värdet på boet efter er pappa. Efterarvet tas ur boet före arvingarna efter er pappas maka får sitt arv.

Exempel

Om ni fick avstå med 50 000 kr var pga. basbeloppsregeln och det i boet vid er pappas död fanns 200 000 kr är ni berättigade en kvotdel av boet på (50 000/200 000)=0,25. Om det i makans bo nu finns 300 000 kr är ni berättigade (300 000*0,25=75 000 kr) var.

Avslutande råd

Jag hoppas detta var till hjälp. Om ni har ytterligare frågor rekommenderar jag att ni tar kontakt med vår juristbyrå för mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73804)