Särkullbarns efterarvsrätt och klander av testamente

Mamman har ett barn sen innan och får två barn med mig.Om mamman går bort före mig då de två barnen som jag är far till vänta på sitt arv men hennes första ska ut sin del direkt,kan man skriva testamente att det barnet får vänta också.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler om arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB). 

Kan ett testamente ändra när ett särkullbarn får ut sitt arv?

Barn som den avlidne har tillsammans med någon annan kallas för särkullbarn. Särkullbarn har som huvudregel rätt att få ut sitt arv direkt när dennes biologiska förälder avlider (3 kap. 1§ ÄB).

Genom att skriva ett testamente kan man förhindra att särkullbarnet får ut sitt arv direkt och istället får sin del av arvet först när styvföräldern avlider. Detta kallas för att särkullbarnet får en efterarvsrätt. Testamentet ska upprättas skriftligen tillsammans med två vittnens underskrifter (10 kap. 1§ ÄB)

Styvföräldern får då pengarna med fri förfoganderätt, vilket innebär att man äger egendomen men inte får exempelvis testamentera bort den. Detta innebär alltså att det finns en risk för särkullbarnet att det inte finns något arv kvar när personen avlider.

Det kan vara bra att veta att oavsett om ni skriver ett testamente eller inte som stadgar att särkullbarnet måste vänta på sitt arv, så kan barnet fortfarande få ut sin laglott på en gång (7 kap. 3§ ÄB). En laglott är en halv arvslott, det vill säga hälften av den andel som man som arvinge har rätt till. Särkullbarnet har då sex månader på sig att väcka talan i domstol (7 kap. 3§ st 3 ÄB)

Avslutningsvis finns även en möjlighet för särkullbarnet att frivilligt avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9§ ÄB). Detta innebär att särkullbarnet då får rätt till arvet först när den andra maken har avlidit. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”