Särkullbarns arvsrätt vid testamente om att makarna ärver varandra.

2021-02-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Min mamma har gått bort och vi är 3 barn från ett tidigare förhållande. Det finns även ett syskon som mamma har tillsammans med efterlevande make.Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra.Vi är alltså 3 särkullbarn.Hur och när ska boet delas upp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från Ärvdabalkens (1958:637) bestämmelser för att besvara din fråga då den handlar om arv och arvskifte.

I och med att makarna i testamente skrivit att de ärver varandra så får testamentet företräde framför arvsordningen. Nu framgår det inte av frågan ifall egendomen är testamenterad med fri eller full äganderätt, så jag kommer ta upp båda fallen.

När boet ska delas upp

En bouppteckning ska göras senast 3 månader efter bortgången (20 kap. 1 § ÄB). Den som sköter själva bouppteckningen är oftast dödsbodelägaren som har egendomen i sin vård, men i och med att testamente är skrivet skulle jag personligen förmoda att det är en Testamentsexekutor som sköter det (20 kap. 2 § ÄB).

Fri förfoganderätt

Ifall egendomen är testamenterad med fri förfoganderätt innebär det att efterlevande make som utgångspunkt få all egendom och kan fritt förfoga över den under sin livstid, efterlevande make få dock inte testamentera bort egendomen. Vid efterlevande makens död så får samtliga bröstarvingar sin arvslott (hälften av efterlevande makes arv delat på antalet barn, i ert fall fyra stycken), det framgår av 3 kap. 2 ÄB. Som Särkullbarn har ni utöver detta även rätt att kräva ut er laglott redan efter er mors bortgång som utgör hälften av er rätt till arvslott (7 kap. 1 § ÄB).

Full Äganderätt

Ifall det i testamentet är skrivet att efterlevande make ska ärva med full äganderätt så måste du som särkullbarn kräva ut din laglott inom 6 månader ifall du vill ha en andel, du har då ingen rätt till efterarv vid efterlevande makens bortgång. Som särkullbarn måste du ifall du vill få ut din laglott påkalla jämkning senast 6 månader efter att du fick tillgång till testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1237)
2021-10-26 Fördelning av kvarlåtenskap när det finns gemensamma barn och barn sedan tidigare
2021-10-22 Kan man avtala om att särkullebarn inte ska kunna få ut sitt arv direkt?
2021-10-19 Har jag och mina syskon rätt att ärva vår far?
2021-10-17 Hur fördelas arvet om det finns ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (96581)